Gemeentegids

De gemeente Nieuwegein geeft elk jaar een papieren gemeentegids uit, met daarin de gemeentelijke informatie en zoveel mogelijk alle namen en adressen van in Nieuwegein verblijvende instanties die naar rubriek zijn ingedeeld. De editie van 2020 is de laatste papieren versie die uitgekomen is. Akse Media uit Den Helder is de partij waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten voor het maken van de gemeentegids.
Zo kan men informatie vinden over Gezondheid, Maatschappelijk werk, Onderwijs, Huisvesting, Sport en noem maar op.

Akse Media heeft een digitale gemeentegids gebouwd volgens webstandaaren waardoor deze sneller, maar ook toegankelijk is voor slechtzienden, dyslectici of andere gebruikers. De gids kunt u raadplegen via: nieuwegein.smartmap.nl/toegankelijk.

Heeft u geen handicap, dan kunt u de digitale gids bekijken via: nieuwegein.smartmap.nl