Klacht tegen ambtelijk optreden

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over het optreden van een collegelid, een raad- of raadscommissielid of een medewerker van de gemeente Nieuwegein. U kunt dan een (in)formele klacht indienen. Een (in)formele klacht wordt intern opgelost door de direct leidinggevende of - in geval van raad/raadscommissie- of collegeleden - door de burgemeester of een loco-burgemeester. Uw klacht kunt u digitaal, schriftelijk en mondeling indienen.

Indienen klacht tegen ambtelijk optreden

Heeft u klachten over de openbare ruimte, straatverlichting, snoeien, afval etc. dan kunt u dit melden via het formulier Melding Openbare Ruimte

Stuur uw klacht naar:
Gemeente Nieuwegein
ter attentie van college van burgemeester en wethouders
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Uw klacht moet zijn ondertekend en ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • de datum
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

De klachtenco├Ârdinator leest uw klacht nauwkeurig en bepaalt of uw klacht in behandeling genomen wordt.

De klachtenco├Ârdinator stuurt binnen veertien dagen na ontvangst van de brief een ontvangstbevestiging naar de klager. De klager wordt hierin ge├»nformeerd over de verdere verloop van de interne klachtenprocedure.
Zo nodig vragen wij om verduidelijking van de klacht.

Bent u niet tevreden over de afhandeling of uitspraak van uw klacht? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman. Op de website leest u hoe u een klacht kunt indienen.