Duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen

Het is van belang dat er duurzaam wordt verbouwd en gebouwd. Maar ook dat dit ook veilig en met gevoel voor de omgeving gebeurt.

Start met besparen

Voor veel duurzame maatregelen heeft u geen vergunning nodig. Een melding kan al genoeg zijn. U kunt dit zelf nagaan op het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een omgevingsvergunning aanvragen als u die nodig heeft. U kunt er dan voor kiezen om eerst een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. Op basis van uw schets en foto's beoordeelt een casemanager of de aanvraag haalbaar is. U hoeft dan nog geen officiƫle tekeningen aan te leveren.

WKO en luchtwarmtepomp

Voor een open bodemenergiesysteem (WKO) heeft u een vergunning van de provincie nodig. Voor een gesloten bodemenergiesysteem is een melding meestal genoeg. Maar let op: in Nieuwegein zijn ook een aantal boringsvrije zones rondom drinkwaterwinningslocaties waar het aanleggen van diepe bodemlussen verboden is.

Voor een luchtwarmtepomp hangt het van de locatie van de buitenunit af of u een vergunning nodig heeft. Dit kunt u nagaan op het Omgevingsloket.

Voor duurzaam (ver)bouwen gelden dezelfde tarieven als voor bouwen. De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag vindt u in de Legesverordening 2020. Let op: er kunnen meerdere categorieƫn van toepassing zijn.

Het kan zijn dat de provincie ook iets in rekening brengt voor het behandelen van uw aanvraag.

Als u een aanvraagt doet via het Omgevingsloket, dan ziet u welke bijlagen u moet meesturen. Bijlagen zoals tekeningen voegt u daar toe. Vooraf controleren wat u moet meesturen kan ook.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan is het proces als volgt. 

 • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Het kan zijn dat wij om extra informatie vragen. 
 • We beslisen binnen 8 weken. Of binnen 26 weken, bijvoorbeeld als u van het bestemmingsplan wilt afwijken. De beslistermijn kan bij een ingewikkeld onderwerp 1 keer met 6 weken worden verlengd.
 • U kunt starten met bouwen zodra u de omgevingsvergunning hebt gekregen. Let op: bouwen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen, is op eigen risico.
 • Wij vermelden uw mogelijkheden tot bezwaar en beroep.
 • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Een luchtwarmtepomp maakt geluid en kan een negatief effect hebben op het uiterlijk van uw woning. Plaatst u een luchtwarmtepomp, let er dan op dat de buitenunit niet dichtbij de buren komt te staan.

Let op de volgorde van de maatregelen. De ene maatregel kan een negatieve invloed hebben op het effect van een andere maatregel. Zorg eerst voor goede woningisolatie. Denk daarbij aan gevel-, dak en vloerisolatie en HR++-glas of tripleglas. Als u door betere isolatie minder verwarming nodig heeft, kan een nieuwe verwarmingsinstallatie misschien een maatje kleiner.

Controleer of u geen andere vergunningen nodig heeft. Als u in een monument woont, kijk dan ook bij erfgoed aanpassen.

 • Jouw Huis Slimmer is een goed startpunt. Een onafhankelijk energieplatform voor onze gemeente.
 • Wilt u zien hoe anderen hun woning comfortabeler en energiezuiniger hebben gemaakt? Dat kan! U kunt contact met hen opnemen via de Nationale Duurzame Huizen Route.
 • Energie-N is een stichting met vrijwilligers die graag woningeigenaren in Nieuwegein helpen bij verduurzamen. U kunt meedoen met collectieve inkoopacties voor energiemaatregelen, bijvoorbeeld voor kruipruimte vloerisolatie. Kijk op de website voor de meest actuele acties.
 • U kunt ook uw gedrag veranderen en op die manier snel besparen.
 • Op onze webpagina over zonnepanelen vindt u specifieke informatie hierover.
 • Via de Energiesubsidiewijzer kunt u kijken of u een subsidie of lening kunt krijgen voor het verbeteren van uw huis. De gemeente heeft 2 leningen: de Duurzaamheidslening en de Verzilverlening.

Bij vragen, neem contact op met het duurzaamheidsloket via telefoonnummer 14 030. Of stuur een e-mail: duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl.

Meer informatie