Duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen

Wilt u uw huis duurzamer maken en energie besparen? Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan zonnepanelen, een warmtepomp, HR++-glas of isolatie. Voor veel duurzame maatregelen heeft u geen vergunning nodig.

Voor veel duurzame maatregelen heeft u geen vergunning nodig. Een melding kan al genoeg zijn. U kunt dit zelf nagaan met de vergunningcheck op het Omgevingsloket. U kunt de vergunning hier ook aanvragen.

U kunt er ook voor kiezen om eerst een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. Op basis van uw schets en foto's kijken wij of de aanvraag haalbaar is. U hoeft nog geen officiële tekeningen aan te leveren.

Vergunning voor een WKO 

Voor een open bodemenergiesysteem (WKO) heeft u een vergunning van de provincie nodig. Voor een gesloten bodemenergiesysteem is een melding meestal genoeg. Maar let op: in Nieuwegein zijn ook een aantal boringsvrije zones rondom drinkwaterwinningslocaties waar het aanleggen van diepe bodemlussen verboden is.

Vergunningcheck doen

Als u een aanvraagt doet via het Omgevingsloket, ziet u welke bijlagen u moet meesturen. Bijlagen zoals tekeningen voegt u daar toe. Vooraf controleren wat u moet meesturen kan ook, door eerst een vergunningcheck te doen.

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan gebeurt er het volgende:

  • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
  • We beslissen binnen 8 weken. Of binnen 26 weken, als u bijvoorbeeld afwijkt van het bestemmingsplan. Bij een ingewikkelde aanvraag kunnen we beide beslistermijnen één keer met 6 weken verlengen.
  • U kunt starten met bouwen zodra u de omgevingsvergunning hebt gekregen.
  • Mensen kunnen bezwaar maken tegen uw vergunning. De bouw mag beginnen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen, maar dit is op eigen risico. Wij sturen u hier informatie over.
  • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Voor duurzaam (ver)bouwen gelden dezelfde kosten als voor bouwen. U vindt de kosten voor een vergunning in de legestarieven bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.

Het kan zijn dat de provincie ook iets in rekening brengt voor het behandelen van uw aanvraag.

Subsidies en leningen

Via de Energiesubsidiewijzer kunt u kijken of u een subsidie of lening kunt krijgen voor het verbeteren van uw huis. De gemeente Nieuwegein heeft 2 leningen voor duurzame verbouwingen: de Duurzaamheidslening en de Verzilverlening.

Een warmtepomp maakt geluid en kan het uiterlijk van uw woning negatief beïnvloeden. Plaatst u een warmtepomp, let er dan op dat de buitenunit niet dicht bij de buren komt te staan.

Let op de volgorde van de maatregelen. De ene maatregel kan een negatieve invloed hebben op het effect van een andere maatregel. Zorg eerst voor goede woningisolatie. Denk daarbij aan gevel-, dak- en vloerisolatie en HR++-glas of tripleglas. Als u door betere isolatie minder verwarming nodig heeft, kan een nieuwe verwarmingsinstallatie misschien een maatje kleiner.

Controleer of u geen andere vergunningen nodig heeft. Als u in een monument woont, kijk dan ook bij Monument verbouwen.

Neem bij vragen contact op met het duurzaamheidsloket via telefoonnummer 14 030. Of stuur een e-mail: duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl.