Geoappstore

In onderstaande appstore staan apps met locatiegebonden informatie. Bookmark deze binnen de browser of voeg deze toe aan het beginscherm op de I-pad!

De Apps kunnen geopend worden door op de titel naast het bijbehorende plaatje te klikken.

Elke App bestaat standaard uit:

  • een zoekfunctionaliteit op adres en postcode waarnaar het beeld vervolgens zal inzoomen
  • knop Luchtfoto (meest recente luchtfoto)
  • knop Kaart (landelijke achtergrondkaart, afgeleid uit basisregistratie topografie), dan wel een kaart van Open StreetMap.

Hierin staan de actuele openstaande meldingen.

De App begint met het aantal openstaande meldingen per wijk.

Na inzoomen zijn de individuele meldingen selecteerbaar, en kan er tevens op melding categorie gezocht worden. (Bijvoorbeeld groen en wegen).

Door de melding te selecteren is er nog wat informatie beschikbaar over de melding, waaronder het zaaknummer zoals deze bij de gemeente bekend is.

Door de prikker de selecteren (rechts boven) kan er zelf ook een melding gedaan worden, door te prikken in de kaart.

Binnen deze kaart vindt men de bepalingen die gelden voor het uitlaten van honden

 

 

 

Geluidkwaliteitsgegevens van 2011

De geluidkaart bevat de geluidcontouren van drie verschillende bronnen: wegverkeer, sneltram en industrie, zowel over het etmaal als in de nacht. Via het menu rechtsboven kunt u de gewenste weergave kiezen. U kunt tevens de achtergrond wijzigen.

Luchtkwaliteitgegevens van 2016. Deze geeft de gradatie fijnstof en stikstofdioxide weer. Er is ook een aparte kaart die de roet weergeeft.

 

 

 

Beeldende kunst in de openbare ruimte

Op veel plaatsen in de openbare ruimte in Nieuwegein zijn beelden of kunstobjecten te vinden. Zoals bij winkelcentra, scholen en in parken. Ieder kunstobject draagt bij aan de verfraaiing van de omgeving. Het aantal beelden is de vijftig ruim gepasseerd. Ben je benieuwd waar de beelden staan? Bekijk de kunstroute via de Geo-app.

De gemeente ziet er op toe dat de beeldencollectie in goede staat gehouden wordt. U kunt hieraan bijdragen door graffiti en beschadigingen te melden via de servicelijn 14 030. Ook kan de kunstliefhebber zijn hart ophalen in de Nieuwegeinse musea.

Deze app geeft een overzicht van alle speellocaties in Nieuwegein. Je kan ook een onderscheid maken in sport- en speellocaties. Zo kan je in de wijk op straatnaam zoeken welke speel locatie er is.

 

Hier vindt u alle verzamelcontainers voor papier, glas, textiel en restafval en Blipvert. U kunt onder het kopje informatielagen aanklikken welke soort container(s) u op de kaart wilt zien.

Meer informatie over afval scheiden vindt u op de website.

 

De gemeente Nieuwegein heeft voor haar inwoners het strooien en berijdbaar maken van de wegen in beeld gebracht. De strooiroutes van de gemeente Nieuwegein zijn in een interactieve kaart weergegeven.

Meer informatie over de gladheidsbestrijding is op de site van de gemeente Nieuwegein weergegeven.