Monumenten

In de Monumentenwet van 1988 is een Monument als volgt omschreven: Alle zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. Binnen het Nieuwegeinse gebouwde erfgoed zijn verschillende categorien te onderscheiden:

Rijksmonumenten zijn van nationaal belang en worden aangewezen door de Minister.

Gemeentelijke monumenten zijn van lokaal belang en worden aangewezen door het college van Burgemeester en Wethouders. Bekijk hier alle gemeentelijke monumenten in Nieuwegein en lees er meer over.

Deze gebouwen zijn van lokaal belang en zijn net als de monumenten beeldbepalend. Ze hebben geen monumentenstatus, maar worden door het bestuur wel belangrijk gevonden. Hiermee wordt rekening gehouden bij het opstellen van bestemmingsplannen.

Nieuwegein is twee beschermde dorpsgezichten rijk. Het van rijkswege beschermde dorpsgezicht Vreeswijk en het gemeentelijk beschermde dorpsgezicht Jutphaas.

Heeft u plannen voor het wijzigen of verbouwen van een Rijksmonument, gemeentelijk monument of voor een pand binnen het beschermd dorpsgezicht van Vreeswijk of Jutphaas, dan heeft u een omgevingsvergunning voor het onderdeel monumenten nodig. Meer informatie vindt u op: www.omgevingsloket.nl.

Voor zowel Rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten is in bepaalde gevallen subsidie mogelijk voor restauratie en/of onderhoud.

Een belanghebbende kan een object voordragen als gemeentelijk monument.