Meedenken en meedoen

Batau-Noord en -Zuid, Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve, Doorslag, Fokkesteeg, Galecop, (Hoog)Zandveld/ Lekboulevard, Jutphaas-Wijkersloot, Stadscentrum/Merwestein én Vreeswijk, maken samen Nieuwegein. Elke wijk is anders, elke buurt en straat is anders. En er wonen andere mensen. In welke wijk woont u? Wat betekent die wijk voor u? Woont u er fijn? Werkt u er wellicht ook? Welke plekken vindt u mooi? Zijn er leuke activiteiten en goede winkels? Heeft u prettig contact met wijkgenoten?

Samen met wijkgenoten maakt u de wijk. En velen van u zetten zich, vaak samen met anderen, al in voor uw wijk en wijkgenoten, bijvoorbeeld door elkaar te helpen met huishoudelijke klusjes, boodschappen te doen, een eetclubje beginnen met buurtgenoten, helpen bij het installeren van een nieuwe pc, een kind helpen met z’n huiswerk, helpen bij het op orde maken van de administratie of de hond uitlaten.

Velen van u hebben ook ideeën over hoe uw wijk nog mooier, gezelliger, beter kan. Heeft u ook zo'n idee? Ga dan samen met andere wijkbewoners, maar ook bijvoorbeeld met winkeliers, scholen, organisaties, verenigingen aan de slag!

Wilt u advies of hulp? De wijkcoördinatoren van de gemeente kunnen u wellicht (op weg) helpen. Op https://eigenwijks.nu staan tips over het opstarten van een idee of initiatief. Ook staat hier informatie over verschillende Nieuwegeinse initiatieven.

Wijkcoördinatoren zijn aanspreekpunt in een wijk voor bewoners en bewonersorganisaties, zoals bijvoorbeeld de wijkplatforms. Daarnaast vervullen zij een scharnierfunctie tussen de gemeentelijke organisatie en de in de wijk werkzame professionele organisaties zoals buurtwerk, jongerenwerk, politie, woningbouwverenigingen en zorginstellingen. Ze stimuleren bewonersparticipatie en initiatieven door informatie, advies, ondersteuning en het verbinden van netwerken. Verder zijn de wijkcoördinatoren actief met veiligheids- en overlastvraagstukken. Ook maken ze knelpunten in de wijken bespreekbaar en spelen ze een actieve rol in de aanpak hiervan.

Buurtkracht is een verzamelnaam voor alle initiatieven en activiteiten die inwoners en ondernemers (samen) ondernemen, met of zonder hulp van de gemeente. Buurtkracht werkt positief door op veel vlakken: maatschappelijke meerwaarde, ontmoeting in de wijk, betrokkenheid, gezondheid, etc. Vanuit dat oogpunt is in Nieuwegein de keuze gemaakt om buurtkracht te stimuleren en te versterken met onder andere het programma ‘Eigenwijks’. We willen aansluiten bij de energie en creativiteit in de stad

Wat doet EigenWijks:

  1. De wijkcoördinatoren ondersteunen initiatieven vanuit inwoners, de buurt en de wijk.
  2. We nemen deel aan het netwerk Lijfstyle en werken daarin samen met partners aan meer gezondheidsbewustzijn en veerkracht bij Nieuwegeiners.
  3. We starten projecten op of nemen deel aan projecten in de buurt gericht op gezondheid of buurtkracht en werken daarin altijd samen u als bewoner. Het is immers uw buurt en uw gezondheid.

Bewoners blijven eigenaar van hun goede ideeën en pakken ze zelf op. Waar nodig helpt en ondersteunt EigenWijks via de wijkcoördinatoren. Zij weten de weg bijvoorbeeld binnen de gemeente, kunnen helpen met het verbinden van meerdere ideeën of activiteiten, hebben een breed netwerk in de wijk en de stad en hebben kennis van crowdfunding en fondsen.

Naast het ondersteunen van inwonersinitiatieven is er dit voorjaar vanuit het Programma ‘EigenWijks’ een leerlijn gestart ‘Buurtmakers in Nieuwegein’. Deze leerlijn ondersteunt iedereen die wat wil betekenen in zijn of haar (leef)omgeving. Er zijn diverse workshops en trainingen waaraan u deel kunt nemen die u helpen om (verder) aan de slag te gaan in hun eigen buurt. Er zijn inspiratiemomenten waarbij u ideeën kunt opdoen van mooie projecten/activiteiten elders in het land. En er komt een netwerk buurtmakers waarin zij elkaar kunnen helpen en versterken. De leerlijn is zo opgezet dat je op elk moment kunt instappen. De wijkcoördinatoren zijn ambassadeur van de leerlijn en ondersteunen, voor zover nodig, de buurtmakers bij hun activiteiten en initiatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met eigenwijks@nieuwegein.nl.

In elke (woon)wijk in Nieuwegein is er een wijknetwerk, wijkoverleg of wijkplatform. Dit zijn groepen betrokken bewoners die zich bezig houden met zaken die voor de wijk(bewoners) van belang zijn. Dit kan dus heel breed zijn. Vaak sluiten de wijkagent (politie), wijkcoördinator (gemeente), wijkbeheerder (gemeente), wijkwethouder (gemeente), beheerder van de woningcorporatie aan bij de overleggen. Op de website http://www.nieuwegeinsewijken.nlis van elk wijknetwerk, wijkoverleg of wijkplatform informatie te vinden.