Buurtmakers Nieuwegein

Naast het ondersteunen van inwonersinitiatieven is er dit voorjaar vanuit het Programma ‘EigenWijks’ een leerlijn gestart ‘Buurtmakers in Nieuwegein’. Deze leerlijn ondersteunt iedereen die wat wil betekenen in zijn of haar (leef)omgeving. Er zijn diverse workshops en trainingen waaraan u deel kunt nemen die u helpen om (verder) aan de slag te gaan in hun eigen buurt. Er zijn inspiratiemomenten waarbij u ideeën kunt opdoen van mooie projecten/activiteiten elders in het land. En er komt een netwerk buurtmakers waarin zij elkaar kunnen helpen en versterken. De leerlijn is zo opgezet dat je op elk moment kunt instappen. De wijkcoördinatoren zijn ambassadeur van de leerlijn en ondersteunen, voor zover nodig, de buurtmakers bij hun activiteiten en initiatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met eigenwijks@nieuwegein.nl.