Eigenwijks: wat is onze aanpak

Buurtkracht is een verzamelnaam voor alle initiatieven en activiteiten die inwoners en ondernemers (samen) ondernemen, met of zonder hulp van de gemeente. Buurtkracht werkt positief door op veel vlakken: maatschappelijke meerwaarde, ontmoeting in de wijk, betrokkenheid, gezondheid, etc. Vanuit dat oogpunt is in Nieuwegein de keuze gemaakt om buurtkracht te stimuleren en te versterken met onder andere het programma ‘Eigenwijks’. We willen aansluiten bij de energie en creativiteit in de stad

Wat doet EigenWijks:

  1. De wijkcoördinatoren ondersteunen initiatieven vanuit inwoners, de buurt en de wijk.
  2. We nemen deel aan het netwerk Lijfstyle en werken daarin samen met partners aan meer gezondheidsbewustzijn en veerkracht bij Nieuwegeiners.
  3. We starten projecten op of nemen deel aan projecten in de buurt gericht op gezondheid of buurtkracht en werken daarin altijd samen u als bewoner. Het is immers uw buurt en uw gezondheid.

Bewoners blijven eigenaar van hun goede ideeën en pakken ze zelf op. Waar nodig helpt en ondersteunt EigenWijks via de wijkcoördinatoren. Zij weten de weg bijvoorbeeld binnen de gemeente, kunnen helpen met het verbinden van meerdere ideeën of activiteiten, hebben een breed netwerk in de wijk en de stad en hebben kennis van crowdfunding en fondsen.