Wijkcoördinatoren

Wijkcoördinatoren zijn aanspreekpunt in een wijk voor bewoners en bewonersorganisaties, zoals bijvoorbeeld de wijkplatforms. Daarnaast vervullen zij een scharnierfunctie tussen de gemeentelijke organisatie en de in de wijk werkzame professionele organisaties zoals buurtwerk, jongerenwerk, politie, woningbouwverenigingen en zorginstellingen. Ze stimuleren bewonersparticipatie en initiatieven door informatie, advies, ondersteuning en het verbinden van netwerken. Verder zijn de wijkcoördinatoren actief met veiligheids- en overlastvraagstukken. Ook maken ze knelpunten in de wijken bespreekbaar en spelen ze een actieve rol in de aanpak hiervan.