Wijkplatforms

In elke (woon)wijk in Nieuwegein is er een wijknetwerk, wijkoverleg of wijkplatform. Dit zijn groepen betrokken bewoners die zich bezig houden met zaken die voor de wijk(bewoners) van belang zijn. Dit kan dus heel breed zijn. Vaak sluiten de wijkagent (politie), wijkcoƶrdinator (gemeente), wijkbeheerder (gemeente), wijkwethouder (gemeente), beheerder van de woningcorporatie aan bij de overleggen. Op de website www.nieuwegeinsewijken.nlis van elk wijknetwerk, wijkoverleg of wijkplatform informatie te vinden.