Frank Ludin, ombudsfunctionaris

Ombudsfunctionaris Frank Ludin

Contactgegevens

Ontevreden in Nieuwegein

De ombudsfunctionaris is er voor alle inwoners en ondernemers van Nieuwegein die klachten hebben over de gemeente. Hij is onpartijdig en onafhankelijk en kan bemiddelen in situaties waarin inwoners/ondernemers er met de gemeente niet uitkomen. Soms komt het voor dat u niet tevreden bent over het contact met de Gemeente Nieuwegein of het niet eens bent met de beslissing die door de Gemeente Nieuwegein is genomen. Als u een klacht hebt, kunt u die kenbaar maken via klachten@nieuwegein.nl, waarna de ombudsfunctionaris van de gemeente uw klacht in behandeling neemt.

Als u het niet eens bent met een beslissing, dan kunt u hierover in bezwaar. Hoe u dat doet staat in de beschikking die u van de gemeente ontvangen hebt. De ombudsfunctionaris kan een afspraak met u maken om uw bezwaar te bespreken. Vaak lukt het om door bemiddeling een oplossing te vinden. Komt u er na bemiddeling niet uit, dan kan de bezwarencommissie een oordeel vellen. Een gesprek met de ombudsfunctionaris is vrijblijvend. U kunt ook direct via de bezwarencommissie in bezwaar.

Meer informatie