Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over alle zaken die betrekking hebben op het sociaal domein. De Adviesraad stelt de belangen van de inwoners van Nieuwegein centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers. Op de website van de adviesraad is meer informatie te vinden over de samenstelling en de werkwijze. Alle uitgebrachte adviezen zijn er terug te lezen en ook kan men via het contactformulier contact opnemen met de adviesraad.

website adviesraad sociaal domein