Privacy

De gemeente  heeft veel taken op het gebied van zorg, ondersteuning en jeugdhulp en daardoor veel cliënten. Dit betekent dat wij ook veel cliëntgegevens moeten verwerken. Om de zorg zo goed mogelijk en zoveel mogelijk  ‘op maat’ voor u te regelen, is het soms zinvol gegevens te delen met zorgprofessionals. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het beschermen van persoonsgegevens en het beheer ervan zeer serieus.

Het uitgangspunt is dat we niet méér persoonsgegevens mogen opvragen en delen dan noodzakelijk is voor goede hulp.  Die gegevens mogen we ook niet voor andere doelen gebruiken. Bij het eerste gesprek met u als cliënt bespreken we met u de mogelijkheid dat uw persoonsgegevens worden gedeeld. Ook wanneer we later in het hulpverleningstraject persoonsgegevens opvragen of delen, gebeurt dat alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

De regels voor privacybescherming liggen vast in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om te zorgen dat wijzelf en de organisaties waar we mee werken zich aan deze wettelijke bepalingen houden. Daarom hebben we een privacyprotocol vastgesteld voor onszelf én voor de zorgaanbieders waarmee we contracten hebben gesloten. Daarin hebben we regels vastgelegd over hoe medewerkers van de gemeente, hulpverleners en betrokkenen moeten omgaan met uw persoonlijke gegevens.