Advies van een cliëntondersteuner

Heeft u vragen over zorg, welzijn, jeugdhulp of arbeidsparticipatie? Wilt u daarover onafhankelijk advies? Of zoekt u iemand die u helpt bij het voorbereiden van een gesprek bij de gemeente of het UWV? Dan kunt u gratis terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat is iemand die u helpt met vragen over allerlei onderwerpen, zoals:

  • ondersteuning bij het helder formuleren van de zorgbehoefte;
  • informatie, advies en meegaan bij een gesprek met het sociaal wijkteam;
  • uw persoonlijke plan helpen invullen en evalueren;
  • informatie en advies over een persoonsgebonden budget (pgb).
  • het aanvragen van (her)indicaties, informatie en advies over een pgb;
  • advies bij de invulling van zorg, zoals behandeling aan huis;
  • ondersteuning bij het vinden van een passend logeeradres, indien er sprake is van een Wlz indicatie.
  • uw gesprek bij het UWV of de gemeente;
  • informatie over de wet- en regelgeving rondom participatie;
  • ondersteuning bij het vinden van passend vrijwilligerswerk.

U kunt ook ondersteuning krijgen bij een Wlz aanvraag.

Voor onafhankelijke en gratis cliëntondersteuning kunt u terecht bij het Adviespunt Zorgbelang.