Samen Duurzaam Nieuwegein

In Nieuwegein werken ondernemers, organisatie en inwoners samen aan het realiseren van een duurzame stad. Een stad waar we ook in de toekomst prettig kunnen ondernemen, wonen, werken en recreëren. Dit gebeurt vanuit het netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein, een netwerk dat in 2012 op initiatief van de gemeente is ontstaan.

Wilt u samen met andere inwoners en ondernemers en de gemeente werken aan een duurzaam Nieuwegein? Neem dan contact op met het netwerk.

In het voorjaar van 2012 deed de gemeente een oproep aan inwoners om mee te denken over acties gericht op een duurzaam Nieuwegein. Circa 90 inwoners reageerden hier positief op. Met een aantal van hen is toen een startbijeenkomst georganiseerd op 13 juni 2012. Ruim 20 Nieuwegeiners kwamen hierop af en maakten kennis met elkaar en met elkaar ideeën en initiatieven voor een duurzaam Nieuwegein. Sindsdien zijn verschillende initiatieven en activiteiten ontstaan rond de thema's: energie, grond, grondstoffen & hergebruik, voedsel en bewustwording & draagvlakvergroting. Regelmatig kwamen geïnteresseerden bij elkaar in inspirerende en actieve netwerkbijeenkomsten, om ideeën concreter te maken en met elkaar te verbinden. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd door een kernteam van circa 5 personen. Inmiddels is het netwerk omgevormd tot een Stichting Samen Duurzaam Nieuwegein. Het netwerk heeft inmiddels vele activiteiten gerealiseerd en opgezet.

Hieronder een overzicht (niet uitputtend) van een aantal gerealiseerde en lopende activiteiten, om daarmee een beeld te krijgen van wat Samen Duurzaam Nieuwegein zoal doet:

  • Duurzaamheidswandeling: sinds 2013.
  • Repair Café: sinds 2013 elke 1e zaterdag van de maand in het MEC.
  • Duurzaamheidsmarkt Lentefeest: sinds 2013 jaarlijks op een zondag in mei.
  • Energieambassadeurs: sinds 2013 diverse activiteiten zoals energiebespaaravonden (3x), actie warmtescan (1x), fietstocht langs duurzame huizen (2x), deelname aan Rabo Thuismarkt (3x), buurtactie zonnepanelen (1x).
  • Buurttuin Cirkeltje Rond in Fokkesteeg: sinds 2014.
  • Duurzaamheidsgesprek: jaarlijks sinds 2015.
  • Proevtuin: sinds 2016.
  • Energie-N: sinds voorjaar 2017, buurtactie in Rijtuigenbuurt en Doorslag (loopt).

Meer informatie over het netwerk, de initiatieven en activiteiten vindt u op:

Wilt u samen met andere inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken aan een duurzaam Nieuwegein? Neem dan contact op met het netwerk: