Jeugdhulp

Heeft u kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien? Of heeft u wellicht ondersteuning voor uw kind nodig? Dan is Stichting Geynwijs in Nieuwegein uw aanspreekpunt.

Onder jeugdhulp valt:

  • Jeugd & Opvoedhulp. Dit is een breed palet van lichte tot en met zware jeugd- en opvoedhulp. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Geynwijs werkt in het laatste geval nauw samen met Samen Veilig Midden-Nederland (het voormalige Bureau Jeugdzorg).
  • Zorg voor kinderen met een beperking. Dit is de ondersteuning voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
  • Jeugd Geestelijke gezondheidszorg (jGGZ). Dit is ondersteuning voor kinderen met een stoornis (bijvoorbeeld ADHD, autisme, angststoornis) die hiervoor gespecialiseerde hulp nodig hebben van bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater.

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. De gemeente Nieuwegein koopt deze jeugdhulp in bij de Stichting Geynwijs. Zij kijken samen met u welke hulp nodig is. Stichting Geynwijs kan zelf lichte hulp bieden of, als dat onvoldoende is, andere jeugdhulpaanbieders inzetten. Stichting Geynwijs begeleidt u naar de meest passende ondersteuning. Geynwijs is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 op (030) 410 06 66.

Voor informatie over Opvoeden en Opgroeien (waaronder ook jeugdhulp) kunt u ook terecht op de sociale kaart van Nieuwegein (www.geynwijs.nl/).

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Zij zijn dag en nacht te bereiken op 0800-2000.
Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen. Als je twijfelt bel dan voor advies. Dat mag ook anoniem. Want anders gebeurt er niets en gaat het geweld gewoon door.
Is er direct gevaar? Bel dan 112!