Kinderopvang en peuterspeelzalen

U zoekt een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, gastouder of gastouderbureau? Nieuwegein kent tal van kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen.

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Alleen met een opvang uit dit register krijgt u een bijdrage voor de kosten kinderopvang.

Vanaf 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen en kinderopvang volgens de Wet Kinderopvang gelijk. Dit betekent dat de peuterspeelzalen vanaf dat moment aan dezelfde (strengere) kwaliteitseisen moeten voldoen als kinderopvang. De peuterspeelzaal verandert als organisatievorm en wordt kinderopvang. Het nieuwe aanbod voor peuters noemen we peuteropvang.

In bijna alle wijken van Nieuwegein is peuteropvang. Kinderen krijgen hier professionele, liefdevolle zorg en aandacht. Ze leren samen spelen, ontdekken en ook rekening houden met elkaar. Verschillende kinderopvangorganisaties in Nieuwegein verzorgen de peuteropvang.

Voor de locaties en meer informatie kijk op www.kmnkindenco.nl/psz/zoeken/?locationSearchTerms=nieuwegein.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Bij alle kinderopvangorganisaties die samenwerken met de gemeente is extra aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling, vooral gericht op taal. Wilt u weten of uw kind voor VVE in aanmerking komt? Dat hangt af van uw vooropleiding en/of van de inschatting van de arts van het consultatiebureau. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw P. de Roo (ouderconsulent bij GGDrU, telefoonnummer: (030) 608 60 86).

Vroegschoolse educatie is voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. Het is een vervolg op de voorschoolse educatie.

Filmpje VVE Nieuwegein 

Kinderopvangorganisaties die gemeentelijk gesubsidieerde peuteropvang aanbieden (18-01-2018):

Heeft u of uw partner lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor (tijdelijk) niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? Dan kan kinderopvang u helpen. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan kunt u misschien een financiƫle bijdrage krijgen. Dit heet een Tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang door sociaal-medische indicatie (SMI). Voor meer informatie zie http://www.wil-lekstroom.nl/onderwerpen/werk-zoeken/kinderopvang/ .

Krijgt u een (aanvullende) uitkering op grond van de Participatiewet? U krijgt dan misschien van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) een aanvullende tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.
Meer informatie leest u op de site: www.wil-lekstroom.nl/onderwerpen/werk-zoeken/kinderopvang/.