Leerlingenvervoer

Vanaf heden kunt u een aanvraag leerlingenvervoer doen voor het schooljaar 2020-2021.

De gemeente Nieuwegein heeft voor leerlingen verschillende mogelijkheden voor vervoer van en naar school. Dit noemen we leerlingenvervoer.  Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Voordat u een aanvraag indient, verzoeken wij u onderstaande voorwaarden door te lezen.

U vraagt leerlingenvervoer digitaal aan. Het is belangrijk dat u een onderbouwd vervoersadvies heeft voordat u de aanvraag invult. Een vervoersadviesformulier is een formulier dat de school invult. In dit formulier staat welk soort vervoer uw kind nodig heeft en waarom. U vraagt dit formulier op bij de school. Of u print het formulier uit en laat de school het invullen.

Digitaal aanvragen leerlingenvervoer

Kunt u het niet digitaal aanvragen? Maak dan een afspraak met een medewerker van leerlingenvervoer op telefoonnummer: 030-607 14 27 of stuur een e-mail naar: leerlingzaken@nieuwegein.nl.

U kunt leerlingenvervoer het hele jaar door aanvragen. Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar? Zorg er dan voor dat uw aanvraag met de bijlagen minimaal 8 weken voor de start van het nieuwe schooljaar bij ons binnen is. U bent er dan zeker van dat uw kind op de eerste schooldag vervoerd wordt. De behandeltermijn van nieuwe aanvragen is maximaal 8 weken.

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u de beschikking per mail. Deze mail zal beveiligd verstuurd worden via ZIVVER.

Leerlingenvervoer is er voor leerlingen in één van de ondergenoemde onderwijssoorten én die voldoen aan de bijbehorende voorwaarden.

Onderwijssoort

  • Regulier Basisonderwijs
  • Speciaal Basisonderwijs
  • Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs
  • Regulier Voortgezet onderwijs

Regulier Basisonderwijs

De dichtstbijzijnde school waar de leerling terecht kan, is verder dan 6,0 kilometer van het verblijfadres van de leerling.

Kiest u voor een school met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting (bijvoorbeeld een Islamitische of vrije school) geef dit dan aan bij uw aanvraag. De afstand van deze, dichtstbijzijnde school, is verder dan 6,0 kilometer van het verblijfadres van de leerling.

De gemeente gebruikt hiervoor als norm de kortste route via Google maps.

Speciaal Basisonderwijs

De dichtstbijzijnde toegankelijke school voor speciaal basisonderwijs (zoals de Evenaar) is verder dan 6,0 kilometer van het verblijfadres van de leerling. Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs De dichtstbijzijnde toegankelijke school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is verder dan 4,0 kilometer van het verblijfadres van de leerling.

Regulier Voortgezet Onderwijs

De leerling is lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk of psychisch beperkt.

Fiets of brommer/scooter

Gaat/kan de leerling met de fiets (eventueel onder begeleiding) of met de brommer/scooter naar school, dan ontvangt u een vergoeding van € 0,09 per kilometer. Het aantal kilometers wordt bepaald door de kortste route via Google maps.

Openbaar vervoer

Kan de leerling met de bus, tram of trein (eventueel onder begeleiding) naar school, dan ontvangt u een vergoeding voor het openbaar vervoer. De vergoeding wordt berekend via 9292ov.nl

Aangepast vervoer (taxi)bus

Wanneer de leerling niet zelfstandig (of onder begeleiding) met de fiets of met het openbaar vervoer naar school kan, dan wordt aangepast vervoer toegewezen.

Auto

  • Wanneer uw kind recht heeft op aangepast vervoer (taxi/taxibus), maar u kiest ervoor om uw kind zelf elke dag naar school te brengen en te halen, dan kunt u een kilometervergoeding voor de heen- en terugreis krijgen van 0,37 per kilometer. Het aantal kilometers wordt bepaald door de kortste route via Google maps.
  • Heeft uw kind recht op een vergoeding voor openbaar vervoer en u kiest ervoor om uw kind zelf naar school te brengen en te halen, dan krijgt u de kosten voor het openbaar vervoer vergoed.

Gaat uw kind naar het regulier basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs én is uw inkomen hoger dan € 27.000? (peiljaar 2018), dan berekenen wij een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer.

Heeft uw kind een beperking en kan het daardoor niet zelfstandig met de fiets of met het openbaar vervoer reizen, dan vragen wij geen eigen bijdrage.

Wij vragen ook geen eigen bijdrage als uw kind naar het speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs gaat.

U vraagt leerlingenvervoer digitaal aan. Het is belangrijk dat u een onderbouwd vervoersadvies heeft voordat u de aanvraag invult. Een vervoersadvies is een formulier dat de school invult. In dit formulier staat waarom uw kind leerlingenvervoer nodig heeft en welk soort vervoer. U vraagt dit formulier op bij de school. Of print het formulier en laat de school het invullen. (printexemplaar)

Kunt u het niet digitaal aanvragen? Maak dan een afspraak met Leerlingenvervoer op telefoonnummer: 14 030 of stuur een e-mail sturen naar: leerlingzaken@nieuwegein.nl

U kunt leerlingenvervoer het hele jaar door aanvragen. Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar? Zorg er dan voor dat uw aanvraag met de bijlagen minimaal 8 weken voor de start van het nieuwe schooljaar bij ons binnen is. U bent er dan zeker van dat uw kind op de eerste schooldag vervoerd wordt. De behandeltermijn van nieuwe aanvragen is maximaal 8 weken. 

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u de beschikking per mail. Deze mail zal beveiligd verstuurd worden via ZIVVER.

De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgesteld in de Verordening Leerlingenvervoer Nieuwegein 2019 en de Beleidsregels.