Leerlingenvervoer

U kunt nog geen aanvraag leerlingenvervoer doen voor het schooljaar 2020-2021. Zodra dit mogelijk is zullen wij dit kenbaar maken op deze website.

De gemeente Nieuwegein heeft voor leerlingen verschillende mogelijkheden voor vervoer van en naar school. Dit noemen we leerlingenvervoer. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.
Voordat u een aanvraag indient, verzoeken wij u de voorwaarden door te lezen.

Digitaal aanvragen leerlingenvervoer

 Voor wie is leerlingenvervoer:

  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
  • Speciaal (voortgezet) onderwijs
  • Voortgezet onderwijs

Basisonderwijs en Speciaal basisonderwijs

U heeft recht op een vorm van leerlingenvervoer als uw kind naar een school gaat voor speciaal basisonderwijs (zoals De Evenaar), of naar een school met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting (zoals een islamitische of vrije school). De dichtsbijzijnde toegankelijke school dient wel verder dan zes kilometer van de verblijfplaats van de leerling liggen.

Speciaal (voortgezet) onderwijs

U heeft recht op een vorm van leerlingenvervoer als uw kind naar de school gaat voor speciaal (voortgezet) onderwijs. De dichtsbijzijnde toegankelijke school moet wel verder dan vier kilometer van de verblijfplaats van de leerling liggen.

Voortgezet onderwijs

De leerling is lichamelijk of verstandelijk beperkt, doof, blind of slechtziend. 

Fiets, brommer of scooter

Gaat de leerling met de fiets (eventueel onder begeleiding) of met de brommer of scooter naar school? U kunt dan een onkostenvergoeding aanvragen. De begeleider die meefietst krijgt dezelfde vergoeding per kilometer voor de heen- en terugreis. Het aantal kilometers wordt bepaald door de kortste route op www.Routenet.nl.

Openbaar vervoer

Gaat de leerling met de tram, bus of trein naar school (eventueel onder begeleiding)? U kunt dan een vergoeding aanvragen. U krijgt een vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer voor een jongere. Gaat er een begeleider mee? Deze krijgt een vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer voor een volwassene. De vergoeding wordt berekend op 9292ov.nl.

Aangepast vervoer (taxi)bus

Is het voor de leerling niet mogelijk om met de fiets, brommer, scooter of het openbaar vervoer naar school te gaan? U kunt dan aangepast vervoer aanvragen. Uw kind wordt dan met een (taxi)bus gehaald en gebracht. Wij betalen de kosten dan rechtstreeks aan het vervoersbedrijf.

Eigen vervoer per auto of brommer

Heeft uw kind recht op aangepast vervoer (taxibus), maar kiest u ervoor om uw kind zelf naar school te brengen? U kunt dan een kilometervergoeding voor de heen- en terugreis krijgen. Het aantal kilometers wordt bepaald door de kortste route op Routenet.nl.
Heeft uw kind recht op openbaar vervoer en kiest u ervoor uw kind zelf naar school te brengen? U krijgt de kosten van openbaar vervoer voor uzelf en uw kind vergoed. 

Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs? Wij kijken dan naar uw gezamenlijk geregistreerd inkomen van 2 jaar terug. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt jaarlijks de hoogte van dit geregistreerde inkomen vast. Voor het schooljaar 2019-2020 is dit € 26.100. Is uw inkomen hoger? U betaalt dan een eigen bijdrage. Informeer bij de gemeente hoe hoog deze eigen bijdrage is.
Let op, u betaalt geen eigen bijdrage voor leerlingenvervoer naar het speciaal (voortgezet) onderwijs.

Wij kunnen behalve de eigen bijdrage ook een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen. Dat doen we als de afstand tussen het woonadres en de school meer dan 20 kilometer is. Informeer bij de gemeente hoe hoog deze eigen bijdrage is.

U kunt hiervoor contact opnemen met Leerlingenvervoer op telefoonnummer: 14 030. Of stuur een e-mail sturen naar: leerlingzaken@nieuwegein.nl.

U vraagt leerlingenvervoerdigitaal aan. Het is belangrijk dat u een onderbouwd vervoersadvies heeft voordat u de aanvraag invult. Een vervoersadvies is een formulier dat de school invult. In dit formulier staat waarom uw kind leerlingenvervoer nodig heeft en welk soort vervoer. U vraagt dit formulier op bij de school. Of print het formulier en laat de school het invullen. (printexemplaar)

Kunt u het niet digitaal aanvragen? Maak dan een afspraak met Leerlingenvervoer op telefoonnummer: 14 030 of stuur een e-mail sturen naar: leerlingzaken@nieuwegein.nl

U kunt leerlingenvervoer het hele jaar door aanvragen. Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar? Zorg er dan voor dat uw aanvraag met de bijlagen minimaal 8 weken voor de start van het nieuwe schooljaar bij ons binnen is. U bent er dan zeker van dat uw kind op de eerste schooldag vervoerd wordt. De behandeltermijn van nieuwe aanvragen is maximaal 8 weken. 

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u de beschikking per mail. Deze mail zal beveiligd verstuurd worden via ZIVVER.

De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgesteld in de Verordening Leerlingenvervoer Nieuwegein 2019 en de Beleidsregels.