Passend onderwijs

Volgens de Wet passend onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs aanbieden. Sommige kinderen hebben op school extra hulp en begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij dyslexie of gedragsproblemen. Andere kinderen hebben juist meer uitdaging nodig. Bijvoorbeeld schoolwerk op een hoger niveau. Elke school heeft het aanbod voor passende ondersteuning vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van de school van uw keuze. Of neem contact op met de school van uw kind. Zij kunnen u verder helpen.

Gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk dat alle kinderen op de beste plek zitten. De beste plek betekent dat:

  • Alle kinderen de best passende plek in het onderwijs krijgen.
  • Een kind naar een gewone school gaat als dat kan.
  • Een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is.
  • Scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat.
  • De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
  • Kinderen niet langdurig thuis komen te zitten.

Meer informatie