Stichting Leergeld

Momenteel groeien 1 op de 8 kinderen op in armoede. De gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen, ook de kinderen die opgroeien in armoede. De gemeente Nieuwegein biedt daarom via Stichting Leergeld ondersteuning aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zodat ook zij mee kunnen doen aan school, sport- en culturele activiteiten. Ook kan via Stichting Leergeld een fiets en een laptop aangevraagd worden, zodat kinderen ook op school goed mee kunnen komen.

Om goed mee te kunnen komen op school, heeft een kind vaak een aantal dingen nodig zoals een fiets en een computer. Dit betekent soms een behoorlijke uitgave voor de ouders. In de gemeente Nieuwegein vinden we dat elk kind in het bezit van een fiets en een laptop/tablet en printer zou moeten zijn, zodat dit niet in de weg staat bij hun schoolprestaties. 

Daarom verstrekt Stichting Leergeld een fietsregeling en een computerregeling voor gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal wettelijk minimuminkomen. 

Hieronder leest u meer over de voorwaarden.

Uw kind heeft één keer echt op een fiets per leeftijdscategorie.
De leeftijdscategorieën zijn:

  • 6 tot en met 12 jaar
  • 13 tot en met 17 jaar

Uw kind heeft één keer in de vier jaar recht op een digi-pakket met een laptop/tablet en printer wanneer:

  • Uw kind op het op het voortgezet onderwijs of MBO zit en niet in het bezit is van een laptop en/of tablet en printer jonger dan 4 jaar.
  • U de afgelopen 4 haar geen aanspraak heeft gemaakt op de computerregeling van Stichting Leergeld voor uw kind.
  • Wanneer uw gezin uit meerdere kinderen bestaat, komt ieder kind in aanmerking voor één laptop of tablet wanneer hij of zij naar het voortgezet onderwijs of MBO gaat. Het gezin komt echter maar één keer in aanmerking voor een printer.