De coördinator kabels en leidingen Openbaar Domein is uw contactpersoon voor het afhandelen van meldingen, instemmingsbesluiten van kabels en vergunningaanvragen voor (graaf)werkzaamheden aan leidingen.

Contactgegevens

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN
E-mail: coordinator-kabels-leidingen@nieuwegein.nl
Telefoon: (030) 607 13 04