Leidingvergunning aanvragen

Wilt u leidingen aanleggen, verplaatsen, verwijderen of onderhouden? Dan heeft u een vergunning nodig. U moet u het feitelijke begin en einde van uw werkzaamheden melden via het registratiesysteem.

  • U moet uw aanvraag uiterlijk 4 weken voor de start van het werk indienen bij de coördinator kabels en leidingen. Aan deze aanvraag is mogelijk overleg voorafgegaan. 
  • De coördinator kabels en leidingen beoordeelt of u een vergunning krijgt. 
  • Krijgt u de vergunning? Dan publiceren we dit in de openbare bekendmakingen. Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen. Een ingediend bezwaar schorst niet de uitvoering van uw vergunning. Dit kan anders zijn als de indiener van bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening tegen de verleende vergunning indient bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht.

Wij proberen uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Heeft u uw aanvraag op tijd gedaan en heeft u ook met de coördinator kabels en leidingen overlegd? Dan heeft u binnen 8 weken een vergunning van ons.

De actuele kosten voor een vergunning voor (graaf)werkzaamheden aan leidingen vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening.