Blokhoeve

Blokhoeve is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een groene wijk waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Het ligt in het noorden van Nieuwegein, dichtbij de A12 en de A27, waardoor het goed bereikbaar is. In 2003 startte het project, om van het gebied waar ooit een sportpark en golfbaan gelegen waren, ruim 900 woningen te realiseren. 70% in de marktsector en 30% in de sociale sector. De woningen voldoen aan de huidige normen van duurzaamheid, aanpasbaar bouwen, goede bereikbaarheid en sociale veiligheid.

Blokhoeve is onderverdeeld in 3 deelgebieden met elk hun eigen sfeer:

  • De Lamellen in het noorden
  • Het Eiland in het midden
  • Het Blok in het zuiden

De gemeente verstrekt regelmatig voor dit gebied nieuwsbrieven om de bewoners over de ontwikkelingen in de wijk te informeren.

De gemeenteraad wordt een aantal keer per jaar via voortgangsrapportages geïnformeerd over de voortgang van het project. 

William Hoogenkamp (projectmanager realisatie Blokhoeve)
Telefoon: 030-607 13 97

E-mail: blokhoeve@nieuwegein.nl

Meer informatie