Galecopperzoom

De Galecopperzoom is een gebied aan de noordkant van Nieuwegein. Het heeft de voorlopige bestemming ‘pauzelandschap’ gekregen. Hier komen tot 2030 nieuwe initiatieven tot ontwikkeling. Deze zijn gericht op recreatie, educatie en duurzame energieopwekking. We verwachten van de initiatieven een maatschappelijke meerwaarde voor de inwoners van Nieuwegein.

Op de Galecopperzoom lopen op dit moment de volgende initiatieven: 

  • Smaak & Stijl (Horecagelegenheid).
  • Galecopperpark Sublime (Dierenweide en opvang).
  • Golfcentrum Galecop.
  • Kemp Schalkwijk (Biomassa door wilgenteelt).
  • De Middengaarde (Evenementenlocatie).
  • Solarpark Galecop.

Verder zijn we in gesprek met de Vogelopvang Utrecht. Dit betekent voor de Galecopperzoom dat deze op dit moment geheel gevuld is en er geen gronden meer verhuurd kunnen worden.

In 2013 kreeg iedereen de kans om ideeën aan te leveren voor recreatie, educatie en duurzame energie. In het voorjaar van 2014 gingen de initiatiefnemers van de Galecopperzoom aan de slag met de uitvoering van hun ideeën. In 2015 is er een tweede ronde georganiseerd voor nieuwe initiatieven op de Galecopperzoom. Hier kwamen 2 nieuwe initiatieven uit. De gemeente is nog in gesprek met beide initiatiefnemers. Het gaat om een exploitant voor zonnepanelen en de Vogelopvang Utrecht.  

Heeft u belangstelling? Op dit moment is er helaas geen ruimte meer voor nieuwe initiatieven. Maar neem gerust contact met ons op voor het geval er toch nog ruimte ontstaat. Kijk daarvoor bij contact op deze pagina.

Beheersverordening
De gemeenteraad nam op 25 september 2014 de Beheersverordening Galecopperzoom. In deze verordening staan de voorwaarden waaraan initiatieven in het gebied moeten voldoen.

Vragen? Neem contact op met:

Renske van Rooijentelefoon:
030-607 12 41
e-mail: r.vanrooijen@nieuwegein.nl

Wij hebben in het verleden grond gekocht in de Galecopperzoom. Met als doel om hier bedrijven en kantoren te huisvesten als onderdeel van het grote gebiedsontwikkelingsproject “A12-centraal.” Door de economische crisis van 2008 tot 2012 is dit project uitgesteld tot 2030. Wij vinden dat de ontwikkeling van de Galecopperzoom niet zo lang stil mag liggen. Daarom bieden we de mogelijkheid aan voor tijdelijk gebruik in de Galecopperzoom. Tijdelijk gebruik betekent dat er in de periode tot 2030 ruimte is voor initiatieven die daarna weer verdwijnen. Dit tijdelijk gebruik noemen we ook wel pauzelandschap. We proberen zo de kosten van dit gebied te verlagen, op weg naar de uiteindelijke bestemming.

In de toekomst gaat de Galecopperzoom sterk veranderen. Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Houten en Nieuwegein stelden een visie op voor het gebied rondom de snelweg A12: de zogeheten A12-zone. Hierin staat beschreven dat de A12-zone in 2040 uitgegroeid is tot een "ontmoetingsplek, met ruimte voor evenementen, stedelijk wonen, arbeidsintensief werken, onderzoek en onderwijs". 

Meer informatie