Participatie

Wij vinden het belangrijk om inwoners, ondernemers en andere partijen uit Nieuwegein al vroeg te betrekken bij het maken van plannen voor de stad. U weet immers het beste wat er speelt en waar verbeteringen nodig zijn. Daarmee kunnen we betere plannen maken. Uw inbreng draagt ook bij aan betere communicatie en wederzijds begrip. Ook als niet iedereen tevreden is over de uitkomst, zijn mensen vaak wel tevreden over het proces.

Als gemeente proberen we altijd de hoeder van het algemeen belang te zijn. Dat betekent dat we alle belangen van mogelijke partijen en personen in beeld brengen tijdens het participatieproces. We hebben de plicht om de belangen van partijen die niet aan tafel zitten (onder meer de zwijgende meerderheid) zichtbaar te maken in dit proces. Deze belangen moeten we betrekken in de totale afweging. In een aantal gevallen volgt na participatie ook nog officiële inspraak.

Participatieladder

We hanteren de ‘Participatieladder' als basis voor participatieprocessen. In de participatieladder maken we onderscheid in de mate van invloed die mensen hebben of krijgen. Niet alle onderwerpen lenen zich voor participatie. Zo kan bijvoorbeeld de aard van het onderwerp of geldende regels ertoe leiden dat we moeten kiezen voor de minimale variant (informeren).

Meer informatie