Watervriendelijke tuin

Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds extremer maar ook hevige droogteperioden komen vaker voor. Veel regenwater dat afstroomt van verhard oppervlak gaat direct naar de riolering. Bij heftige buien kan de riolering dat niet meer aan. Daarom maakt de gemeente bij de herinrichting van de stad extra ruimte voor het bergen van regenwater en houdt dit lokaal vast. Overlast wordt zo voorkomen en schoon regenwater wordt niet meer naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd.

Bewoners kunnen ook bijdragen aan een regenbestendige stad door hun tuinen te vergroenen. Een tuin waar het regenwater in de groene zachte bodem kan wegstromen noemen we een watervriendelijke tuin. En planten houden de tuin koel en aangenaam op hete dagen. Watervriendelijke tuinen zijn niet alleen mooi, maar dragen ook bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen!

De campagne is een initiatief van de Tuinbranche Nederland, het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, vijf Utrechtse gemeenten en de regionale tuincentra. In de maand april maken zij tuinbezitters bewust van het nut en de noodzaak van water- en hittebestendige tuinen. Al met kleine aanpassingen in de tuin worden wateroverlast en hittestress tegengegaan.

In de maanden april, mei en juni wordt er bij de lokale tuincentra extra aandacht besteed aan het thema water.

DatumActieTuincentra
  Praxis Nieuwegein
volgtRegentonactieinformatie volgt
25 aprilInloopdagTijdens de inloopdag worden bezoekers geïnformeerd over het watervriendelijk maken van de tuin.
  Groenrijk Baars
volgtRegentonactieinformatie volgt
25 aprilWorkshopWorkshops over de "watervriendelijke tuin" (duur 45 minuten)
  Hornbach Nieuwegein
volgtInloopdagTijdens de inloopdag worden bezoekers geïnformeerd over het watervriendelijk maken van de tuin en krijgen zij een aardigheid.

 

Een watervriendelijke tuin is voor minstens zestig procent beplant. Als het regenwater op beplante grond valt, gaat het direct de grond in. Denk ook aan waterdoorlatende of –afstromende bestrating, aanleg van waterpasserende terrassen, van vijvers of van infiltratieputten of plaatsing van regentonnen. Ook de keuze van bomen, heesters of (meerjarige) vaste planten is aan te passen op de eigenschappen van de tuin en hoe rekening moet worden gehouden met wateroverlast of droogte. 

Om tuincentra en indirect de tuinbezitter, nog verder op weg te helpen met het vergroenen van Nederland, is het Handboek voor de watervriendelijke tuin ontwikkeld. Met behulp van 19 tips hebben tuincentra een mooie leidraad om hun klanten te informeren en heeft de tuinbezitter een duidelijk naslagwerk om de stappen naar een groenere tuin succesvol te doorlopen. Het handboek is te downloaden van www.tuinbranche.nl/. Daarnaast informeert de website www.klimaatklaar.nl, welke maatregelen particulieren kunnen nemen en kunnen goede voorbeelden worden gedeeld om anderen te inspireren.

Neem voor meer informatie contact op met Laurens van Miltenburg, telefoon: (030) 607 14 61 of via e-mail: l.vanmiltenburg@nieuwegein.nl.

Meer informatie