Watervriendelijke tuin

Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds extremer maar ook hevige droogteperioden komen vaker voor. Veel regenwater dat afstroomt van verhard oppervlak gaat direct naar de riolering. Bij heftige buien kan de riolering dat niet meer aan. Daarom maakt de gemeente bij de herinrichting van de stad extra ruimte voor het bergen van regenwater en houdt dit lokaal vast. Overlast wordt zo voorkomen en schoon regenwater wordt niet meer naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd.

Bewoners kunnen ook bijdragen aan een regenbestendige stad door hun tuinen te vergroenen. Een tuin waar het regenwater in de groene zachte bodem kan wegstromen noemen we een watervriendelijke tuin. En planten houden de tuin koel en aangenaam op hete dagen. Watervriendelijke tuinen zijn niet alleen mooi, maar dragen ook bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen!

De campagne is gestart in maart en krijgt in juli een vervolg. In die maanden staat de watervriendelijke tuin centraal. Er is daarbij extra aandacht voor de tuininrichting, producten, plantensoorten en maatregelen die helpen voorkomen dat bij wolkbreuken de tuin blank komt te staan of bij periodes van langdurige droogte helemaal verdort.

In de plaatselijke tuincentra van de Hornbach, Praxis, Groenrijk Baars en Intratuin IJsselstein is deskundig personeel aanwezig om u te informeren over het aanleggen van een watervriendelijke tuin. In de maand maart kon men op één van de zaterdagen in maart langskomen voor een gratis schetsontwerp van de tuin.

Een watervriendelijke tuin is voor minstens zestig procent beplant. Als het regenwater op beplante grond valt, gaat het direct de grond in. Denk ook aan waterdoorlatende of –afstromende bestrating, aanleg van waterpasserende terrassen, van vijvers of van infiltratieputten of plaatsing van regentonnen. Ook de keuze van bomen, heesters of (meerjarige) vaste planten is aan te passen op de eigenschappen van de tuin en hoe rekening moet worden gehouden met wateroverlast of droogte. 

Voor meer informatie en tips, zie de websites van:

De gemeente werkt in de campagne samen met de Tuinbranche Nederland en de Coalitie ruimtelijke adaptatie Regio Utrecht. De partijen van de Coalitie spraken in oktober 2014 de intentie uit om samen te anticiperen op klimaatveranderingen. Meer informatie op: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  

Neem voor meer informatie contact op met Laurens van Miltenburg, telefoon: (030) 607 14 61 of via e-mail: l.vanmiltenburg@nieuwegein.nl.

Meer informatie