Woonwijs

Nieuwegein wordt ouder. Er komen steeds meer senioren die ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en mensen met een beperking.

In het programma Woonwijs staan concrete voorstellen gericht op twee doelen:

  • langer zelfstandig wonen voor ouderen (spoor 1)
  • zelfstandig wonen mogelijk te maken voor kwetsbare inwoners (spoor 2)

De gemeenteraad stemde in juni 2016 in met het programma Woonwijs. De gemeente werkt in Woonwijs samen met tal van partners in de gemeente. Belangrijke samenwerkpartners zijn de woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, Geynwijs, huisartsen, hulpverleners in de wijk, mantelzorgers etc. Met deze betrokken partijen zoeken we naar concepten waar wonen, zorg en welzijn in samenkomen. In 2016 hebben we met al deze partners 3 bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren gericht op het uitwisselen van al bestaande ideeën en projecten. Onder de kop donwloads vindt u hier een terugblik.

Woonwijs ontwikkelt zelf verschillende projecten maar sluit ook aan bij al bestaande initiatieven zoals:

  • Pitstop, een initiatief van het Leger des Heils. Zij helpen hiermee mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben hun leven weer op orde te krijgen.
  • Tiny Houses, van Lister. Dat gaat om kleine huisjes gebouwd door de cliënten van Lister zelf. Clienten die een volgende stap kunnen zetten, kunnen Tiny Houses als eerste stap in dit traject gebruiken.
  • Knarrenhof is een kleinschalig hofje met huisjes voor 50-plussers die bij elkaar wonen en voor elkaar zorgen. Zie ook www.knarrenhof.nl.
  • Kamers met Kansen, biedt jongeren tussen de 16 en 27 jaar een individuele woonplek en coaching op maat aan. Jongeren die moeite hebben met administratieve zaken, problemen hebben met familie en/of op het gebied van school/werk ondersteuning kunnen gebruiken, krijgen coaching om te kunnen ontwikkelen en zelfstandiger te worden.

In april 2017 is een Uitvoeringsagenda geschreven voor spoor 2; hierin staat hoe we nu echt invulling gaan geven aan projecten gericht op zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en mensen met een (arbeids)beperking.

Wilt u meedenken? Meld u dan aan bij: woonwijs@nieuwegein.nl.

Meer informatie