Woonwijs

Iedereen moet een geschikte woning in Nieuwegein kunnen vinden. Ook als je zorg of hulp nodig hebt. Het programma Woonwijs heeft speciale aandacht voor:

 • Mensen die hulp of zorg nodig hebben (ook kinderen en jongeren);
 • Mensen met een beperking;
 • Ouderen.

Woonwijs zorgt ervoor dat er in Nieuwegein geschikte woningen voor hen zijn. Kijk hieronder voor de verschillende woonprojecten.  

  Woonwijs zet zelf woonprojecten op, maar sluit ook aan bij bestaande initiatieven:

  • De Pitstop is een initiatief van het Leger des Heils. Zij helpen hiermee mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben om hun leven weer op orde te krijgen.

  • Tiny Houses van Lister zijn kleine huisjes gebouwd door de cliënten van Lister zelf. Cliënten die een volgende stap kunnen zetten, kunnen Tiny Houses als eerste stap in dit traject gebruiken.

  • Knarrenhof is een kleinschalig hofje met huisjes voor 50-plussers die bij elkaar wonen en voor elkaar zorgen. 

  • Kamers met Kansen biedt jongeren tussen de 16 en 27 jaar een individuele woonplek en coaching op maat aan. Jongeren die moeite hebben met administratieve zaken, problemen hebben met familie, of op het gebied van school of werk hulp kunnen gebruiken, krijgen coaching om zelfstandiger te worden.

  In april 2017 is een Uitvoeringsagenda (pdf, 941 kB) geschreven. Hierin staat hoe we nu echt invulling gaan geven aan projecten gericht op zorg en hulp aan kinderen, jongeren en mensen met een (arbeids)beperking.

  De gemeente werkt in Woonwijs samen met veel partners. Denk aan woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, Geynwijs, huisartsen, hulpverleners in de wijk en mantelzorgers. Met deze betrokken partijen zoeken we naar concepten waar wonen, zorg en welzijn in samenkomen. In 2016 hebben we met deze partners 3 bijeenkomsten georganiseerd. Hierin wisselden we al bestaande ideeën en projecten uit. Onder 'Downloads' vindt u een terugblik.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Wonen en Zorg:

  Telefoon: 14 030 (vraag naar Team Wonen en Zorg)
  E-mail: woonwijs@nieuwegein.nl

  Meer informatie