Asbest is vroeger veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Asbest is sterk, slijtvast en isolerend en bovendien goedkoop. De grote risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen. Op termijn veroorzaakt asbest ernstige ziektes. Het toepassen van asbest is sinds 1994 verboden. In een gebouw dat voor die tijd is gebouwd, is de kans groot dat er asbest is verwerkt.

Wilt u asbest verwijderen? Doe het dan veilig: voor uzelf en voor uw omgeving. Werk als volgt:

 • Vraag advies bij de gemeente Nieuwegein. Dan weet u of u de asbest zelf mag verwijderen of dat u een gespecialiseerd bedrijf moet benaderen.
 • Doe een sloopmelding voor het verwijderen van asbest.
 • Mag u de asbest zelf verwijderen? Haal dan gratis verpakkings- en persoonlijke beschermingsmiddelen bij het afvalbrengstation aan de Utrechthaven 3.
 • Gebruik deze gratis materialen bij het verwijderen en verpak het asbest op de voorgeschreven manier.
 • Lever het verpakte asbest af bij het afvalbrengstation.

Door particulieren zelf te verwijderen asbesthoudende materialen; meldingstermijn uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang sloopwerkzaamheden:

 • het zelf verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hecht gebonden zijn, maar die geen dakleien zijn, afkomstig uit een woning of uit een op het erf hiervan staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn, tot een maximum van 35 m² per kadastraal perceel.
 • het zelf verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking dat afkomstig is uit een woning of uit een op het erf hiervan staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of hiervoor bedoeld zijn, tot een maximum van 35 m² per kadastraal perceel.

Vermoed u dat er in of om uw huis materialen zijn waarin asbest is verwerkt? Wilt u weten wat u daarmee het beste kunt doen? Bel dan met de afdeling Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid op telefoonnummer: 14 030 of mail naar: bouwtoezicht@nieuwegein.nl. Hier kunt u ook terecht voor andere vragen over asbest. Wij vertellen u of u de asbest zelf mag verwijderen of dat u een gespecialiseerd bedrijf moet benaderen.

Als u asbest wilt (laten) verwijderen, meld dit dan bij de gemeente. Dat is zo geregeld in het Bouwbesluit 2012. Meld dit minimaal 4 weken voor de start van de asbestverwijdering. Als particulier mag u zelf kleine hoeveelheden (maximaal 35 m² per kadastraal perceel) asbest verwijderen. Dan mag u de melding binnen 5 werkdagen voor de start van de asbestverwijdering doen. U mag alleen bepaalde asbesthoudende materialen zelf verwijderen waarbij het gezondheidsrisico laag is. In overige gevallen moet een gespecialiseerd bedrijf dit doen. Dan geldt deze uitzonderingsregel van 5 werkdagen niet. U kunt de melding digitaal doen, via het Omgevingsloket online. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. Dat betekent echter niet dat de melding akkoord is. Dit beoordelen wij. Is de melding akkoord? Dan krijgt u daarvan bericht van ons. Let op! U heeft meestal dus geen vergunning nodig voor het slopen. Maar als u aan een monument sloopt kan op grond van de Monumentenwetgeving nog een sloopvergunning nodig zijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de afdeling Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid op telefoonnummer: 14 030

Heeft u toestemming om asbesthoudende materialen in of om uw woning zelf te verwijderen? Dan kunt u bij het afvalbrengstation (Utrechthaven 3) gratis een pakket met verpakkingsmateriaal en beschermingsmiddelen ophalen. Dat doet u nadat u een sloopmelding gedaan heeft. In onze schriftelijke aanvaarding van uw sloopmelding leest u ook de voorschriften hoe u het asbest moet verwijderen en inpakken. Het kan ook voorkomen dat u het asbest door een speciaal bedrijf moet laten verwijderen. Dan gelden er andere regels. 

Heeft u het asbesthoudende materiaal verwijderd en op de juiste manier verpakt? Dan kunt u het verpakte asbesthoudende materiaal gratis inleveren bij het afvalbrengstation. Houd het asbest in ieder geval apart van ander afval. Zet het verwijderde asbest nooit bij het gewone vuil op straat. Daarmee kunt u de gezondheid van andere mensen in gevaar brengen.

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer hebben. Door veroudering en verwering komen er namelijk asbestvezels vrij. Die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Ook in Nieuwegein zijn er nog woningen, schuren of carports met asbestdaken. U vindt daarover meer informatie op de volgende websites:

Verbod op asbestdaken

Huishoudens en bedrijven krijgen bijdrage voor sanering asbestdaken

Wilt u meer weten over asbest?

 • Folder "Asbest! Wat u moet weten!" 
 • Informatieblad Asbestinventarisatie
 • Informatieblad Asbest in het Bouwbesluit 2012
 • Veel gestelde vragen over asbest

Deze informatie kunt u vinden op de website van infomil.