Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw plannen? In sommige gevallen is het nuttig om eerst een principeaanvraag te doen. Dit noemen we ook wel vooroverleg. Een principeaanvraag kan u flink wat tijd en kosten besparen.

Indienen principeaanvraag

Als u twijfelt of u een omgevingsvergunning kunt krijgen voor uw plan, dan is het raadzaam om eerst een principeaanvraag in te dienen. Op basis van slechts uw schetsontwerp brengt de gemeente dan voor u in beeld of u plan haalbaar is.

Het is zonde van de tijd en de kosten als u uw plan volledig uitwerkt (tekeningen, berekeningen, rapporten) als vervolgens blijkt dat u plan niet haalbaar is. Dit kan namelijk betekenen dat u uw plan ingrijpend moet aanpassen of dat de omgevingsvergunning zelfs geweigerd wordt. Door het indienen van een principeaanvraag weet u vroeg in uw planproces waar u aan toe bent.

Wij maken kosten voor het afhandelen van uw principeaanvraag. Deze kosten dekken we door leges bij u in rekening te brengen als uw ontwerpplan vraagt om een ruimtelijke afweging of een welstandsadvies. De kosten voor het welstandsadvies zijn afhankelijk van de bouwkosten. U vinkt in het aanvraagformulier de categorie aan waarbinnen u uw bouwkosten raamt. Wij zullen controleren of uw aanname reƫel is. Als uw ontwerpplan niet past binnen de bestemmingsplanvoorschriften, onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om af te wijken van die voorschriften.

De kosten van deze ruimtelijke afweging zijn afhankelijk van de aard en omvang van de afwijking(en) van de voorschriften. Als u uw principeaanvraag heeft ingediend, brengen wij u vooraf in beeld wat de legeskosten zijn. U kunt op dat moment bepalen of u uw principeaanvraag wilt voortzetten of dat u wilt dat wij uw aanvraag buiten behandeling laten. De leges die wij heffen zijn gebaseerd op titel 2 van de tarieventabel uit onze legesverordening.

Als u op basis van de uitkomst van uw principeaanvraag besluit om een omgevingsvergunning aan te vragen, worden de kosten die u in de principefase al heeft betaald, niet opnieuw in rekening gebracht tenzij u uw plan zo ingrijpend wijzigt dat wij bepaalde werkzaamheden opnieuw moeten doen. In de vergunningsfase heeft u wel aanvullende legeskosten voor bijvoorbeeld de bouwtechnische toetsing.

U dient uw aanvraag in via het formulier principeaanvraag (vooroverleg) Wabo. Hoe meer gegevens u bijvoegt, hoe beter beeld wij van uw plan krijgen en hoe beter wij de haalbaarheid ervan kunnen beoordelen. Wij raden u aan om uw plan in ieder geval te verduidelijken met (schets)tekeningen en eventueel foto's. Als wij gegevens missen om een welstandsadvies of ruimtelijke afweging te kunnen uitvoeren, dan laten wij u dat weten.

Wij ontvangen uw aanvraag en de bijbehorende stukken bij voorkeur digitaal via gemeente@nieuwegein.nl. Is dat echt niet mogelijk voor u, dan kunt u uw aanvraag sturen naar:
Gemeente Nieuwegein Ruimtelijk Domein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein