Heeft u plannen om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Twijfelt u of u een omgevingsvergunning krijgt voor uw ontwerp? Of vraagt u zich af of de Welstandscommissie of de Monumentencommissie uw plan goedkeurt? Het kan dan nuttig zijn om al in een vroeg stadium te kijken naar de mogelijkheden. Zo bespaart u tijd en kosten. Dat doet u met een principeaanvraag.

Indienen principeaanvraag

Bij een principeaanvraag beoordelen wij globaal uw bouwplan. U krijgt dan een goed beeld van de slagingskans voordat u uw plan gaat uitwerken en kosten maakt voor het (laten) tekenen en berekenen. Voor een principeaanvraag hoeft u geen bouwtechnisch uitgewerkte tekeningen aan te leveren. Uiteraard geldt wel; hoe duidelijker uw stukken, hoe meer zekerheid wij u kunnen geven over uw slagingskans. 

Wij toetsen of uw bouwplan past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Past het niet, dan kijken wij of het wenselijk is om een ontheffing te verlenen. Wij geven dan eventueel ook aanwijzingen op bouwtechnisch gebied. Aan een principeaanvraag zijn in de meeste gevallen kosten verbonden. Meer informatie over het indienen van een principeaanvraag vindt u bij principeaanvraag (vooroverleg). U kunt het aanvraagformulier ook uitprinten. 

Als u gaat (ver)bouwen, gaat u vaak ook slopen. In bouwwerken die vóór 1 januari 1994 zijn gebouwd kan asbest zitten. U moet bij sloop vaak een asbest-inventarisatierapport laten opstellen. Meer informatie vindt u bij slopen.

Gaat u uw woning of bedrijf (ver)bouwen? Denk dan ook eens aan het energiezuiniger en comfortabeler maken van uw woning of bedrijf! Bijvoorbeeld met een groendak of door uw spouwmuren te isoleren of vloerisolatie aan te brengen. Meer informatie vindt u op groendaken en nieuwegein €nergiek. Linken naar pagina’s groendaken en nieuwegein Energiek