Vergunning monumenten

Wilt u een monument veranderen of verbouwen? U heeft dan bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt voor rijksmonumenten en ook voor gemeentelijke monumenten. Tenzij anders vermeldt, geldt de beschermde status voor monumenten voor zowel de inrichting (interieur) als de buitenkant (exterieur). Ook bij werkzaamheden binnen een beschermd dorpsgezicht heeft u al snel een omgevingsvergunning nodig. Neem bij twijfel vooraf contact op met de gemeente.

Een overzicht van de gemeentelijke monumenten en van de rijksmonumenten in Nieuwegein kunt u op deze pagina downloaden. Hier vindt u ook kaartjes met de omtrek van de beschermde dorpsgezichten. Ook kunt u de erfgoedverordening inzien.

Erfgoedverordening

Wij leggen uw veranderplannen voor advies voor aan de gemeentelijke monumentencommissie. In sommige gevallen vragen wij ook advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Als uw plan (ver)bouw betreft, dan toetsen wij strenger aan de richtlijnen uit de nota Ruimtelijke Kwaliteit. Dit geldt ook voor bouwplannen voor andere gebouwen die in de nota Ruimtelijke Kwaliteit als waardevol object (maar niet als monument) zijn aangemerkt. 

Hier leest u meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning of een principeaanvraag