Boom kappen

Gemeente Nieuwegein beheert bijna 35.000 bomen. Daarnaast staan er ook nog heel veel bomen in particuliere tuinen of bij kantoren en bedrijven. Nieuwegein is een groene gemeente en dat willen wij graag zo houden. Toch is het soms nodig om bomen te kappen, bijvoorbeeld:

  • omdat ze overlast geven, bijvoorbeeld omdat boomwortels het wegdek omhoog drukken;
  • omdat ze in de weg staan bij bouwwerkzaamheden;
  • om de boom er naast groeiruimte te geven;
  • omdat ze ziek zijn of
  • omdat ze een gevaar vormen voor de omgeving.

Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig om een boom te mogen kappen:

  • Als u een boom op eigen grond wilt kappen, dan kunt u de regels hiervoor terugvinden in de Bomenverordening. U heeft een omgevingsvergunning voor het kappen, kandelaberen, knotten of verplanten van een boom nodig als de omtrek van de boomstam groter is dan 90 centimeter op 1,30 meter hoogte boven de grond. Bij een "meerstammige" boom meet u de omtrek van de dikste stam op 1.30 m boven het maaiveld; bij 90 centimeter of meer heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • Als u een boom op eigen grond, buiten de bebouwde kom, wilt kappen, dan gelden naast bovenstaande regels ook niet-gemeentelijke regels zoals de Boswet. Als het een gemeentelijke boom betreft, dan kunt u melding doen van overlast van een gemeentelijke boom.

Direct een melding doen

Natuurbescherming

Ongeacht voor de kap van een boom een omgevingsvergunning nodig is, u moet altijd rekening houden met de Wet natuurbescherming. In deze wet staat bijvoorbeeld dat u de boom niet mag kappen als daarin een bewoond vogelnest aanwezig is. Dat geldt ook voor een niet-bewoond nest van een vogelsoort die steeds naar dat nest terugkomt (bijvoorbeeld een spechtenhol). Kappen mag ook niet als vleermuizen de boom gebruiken of als er beschermde planten in groeien.

U wilt iets bouwen en er staat een boom in de weg

Dit geldt voor iedereen: particulier, projectontwikkelaar, gemeente enzovoort. Het komt steeds vaker voor dat bomen, planten, struiken en tuinen plaats moeten maken voor bouwplannen of voor de aanleg van wegen of fietspaden. Het Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019 en het Groenstructuurplan geven richtlijnen om bomen en groen te beschermen en te behouden. Wanneer dat niet mogelijk is, moeten er op een andere plek nieuwe bomen geplant worden.

Veel bomen kunnen vergunningsvrij worden gekapt. Of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de eigenaar van de grond, het soort boom en de locatie (binnen of buiten de bebouwde kom). Als het een boom is op eigen grond, dan kunt u zelf nagaan of er een vergunning nodig is op www.omgevingsloket.nl. Dat is ook de plek waar u een omgevingsvergunning kunt aanvragen als uit de check blijkt dat dit vereist is.

Als het een boom op grond van de gemeente betreft, dan kunt u een melding doen. De desbetreffende ambtenaar zal dan uw verzoek beoordelen en de uitslag aan u terug koppelen.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom kosteloos.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan verzoeken wij u om foto's van de boom mee te sturen, samen met een plattegrond of duidelijke locatie-aanduiding.

Wanneer wij een omgevingsvergunning willen verlenen, publiceren wij dit voornemen in het Digitaal Gemeenteblad. U vindt de omgevingsvergunningen ook op onze website onder officiƫle publicaties. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het voornemen. Pas daarna beslist het college van burgemeester en wethouders of de vergunning wel of niet wordt verleend. Als wij 1 of meerdere gemeentelijke bomen kappen waar geen vergunning voor nodig is, informeren wij toch de omwonenden. Er is dan geen officiƫle inspraakprocedure.

Als er een vergunning nodig is, dan toetst de gemeente de aanvraag aan het Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019. We bekijken een aanvraag voor een omgevingsvergunning kritisch. We kunnen een kapaanvraag op een aantal gronden weigeren. Bijvoorbeeld omdat de boom erg belangrijk is voor de natuur of omdat de boom huisvesting biedt aan een beschermde dier- of plantensoort. Ook als de boom belangrijk is voor onze cultuur, als de boom zeer bepalend is voor de woonomgeving of een herkenningspunt is, zoals een herdenkingsboom, kunnen wij een vergunning weigeren.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de (voorschriften in) de omgevingsvergunning.

Tip!

Wij beschermen de bomen zo veel mogelijk maar we kappen ze ook als dat nodig is. Daarom stelden wij de Bomenverordening 2012 vast. Hierin staan de regels voor het kappen van bomen en een bomenkaart. In het Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019 staat omschreven hoe we de regels ten aanzien van Boombescherming in Nieuwegein toepassen.

Check of u geen andere vergunningen nodig heeft!

  • De Wet Natuurbescherming regelt bescherming van flora en fauna. U bent verplicht om na te gaan of er beschermde dieren, planten of nesten/verblijfsplaatsen aanwezig zijn. Voor advies van een deskundige zie deze link.

Bij vragen, neem contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 030 of per mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.