Boom kappen

Gemeente Nieuwegein beheert bijna 35.000 bomen. Daarnaast staan er ook nog heel veel bomen in particuliere tuinen of bij kantoren en bedrijven. Nieuwegein is een groene gemeente en dat willen wij graag zo houden. Toch is het soms nodig om bomen te kappen, bijvoorbeeld:

  • omdat ze overlast geven, bijvoorbeeld omdat boomwortels het wegdek omhoog drukken;
  • omdat ze in de weg staan bij bouwwerkzaamheden;
  • om de boom ernaast ruimte te geven;
  • omdat ze ziek zijn of
  • omdat ze een gevaar vormen voor de omgeving.

Direct een melding doen

Natuurbescherming

U moet altijd rekening houden met de Wet natuurbescherming. Ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft voor de kap. In deze wet staat bijvoorbeeld dat u de boom niet mag kappen als daarin een bewoond vogelnest aanwezig is. Dat geldt ook voor een niet-bewoond nest van een vogelsoort die steeds naar dat nest terugkomt (bijvoorbeeld een spechtenhol). Kappen mag ook niet als vleermuizen de boom gebruiken of als er beschermde planten in groeien.

U wilt iets bouwen en er staat een boom in de weg

Het komt steeds vaker voor dat bomen, planten, struiken en tuinen plaats moeten maken voor bouwplannen of voor de aanleg van wegen of fietspaden. Het Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019 (pdf, 1 MB) en het Groenstructuurplan geven richtlijnen om bomen en groen te beschermen en te behouden. Wanneer dat niet mogelijk is, moeten er op een andere plek nieuwe bomen geplant worden. Dit geldt voor iedereen: particulier, projectontwikkelaar, gemeente enzovoort.

Veel bomen mag u zonder vergunning kappen. Of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de eigenaar van de grond, het soort boom en de locatie (binnen of buiten de bebouwde kom). Staat de boom op uw eigen grond? Dan kunt u zelf nagaan of er een vergunning nodig is op Omgevingsloket online. Daar kunt u ook een omgevingsvergunning aanvragen als uit de check blijkt dat dit nodig is. De regels kunt u vinden in de bomenverordening

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor het kappen, kandelaberen (snoeien), knotten of verplanten van een boom als de omtrek van de boomstam groter is dan 90 centimeter op 1,30 meter hoogte boven de grond. Bij een 'meerstammige' boom meet u de omtrek van de dikste stam op 1.30 m boven het maaiveld. Bij 90 centimeter of meer heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Boom buiten de bebouwde kom

Wilt u een boom op eigen grond kappen, buiten de bebouwde kom? Dan gelden naast bovenstaande regels ook niet-gemeentelijke regels zoals de Wet natuurbescherming.

Boom van de gemeente

Is het een boom op grond van de gemeente, dan kunt u een melding doen. De desbetreffende ambtenaar zal dan uw verzoek beoordelen en de uitslag aan u terugkoppelen.

Een omgevingsvergunning aanvragen is gratis. 

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, stuur dan mee:

  • Foto's van de boom.
  • Een plattegrond of duidelijke locatie-aanduiding.

Wanneer wij een omgevingsvergunning willen verlenen, publiceren wij dit voornemen in het Digitaal Gemeenteblad. U vindt de omgevingsvergunningen ook op onze website onder Bekendmakingen. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het voornemen. Pas daarna beslist het college van burgemeester en wethouders of de vergunning wel of niet wordt verleend. Als wij 1 of meerdere gemeentelijke bomen kappen waar geen vergunning voor nodig is, informeren wij toch de omwonenden. Er is dan geen officiƫle inspraakprocedure.

Als er een vergunning nodig is, dan toetst de gemeente de aanvraag aan het Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019 (pdf, 1 MB). We bekijken een aanvraag voor een omgevingsvergunning kritisch. We kunnen een kapaanvraag op een aantal gronden weigeren. Bijvoorbeeld omdat de boom erg belangrijk is voor de natuur. Of omdat er beschermde dieren of planten op of in de boom leven. Ook als de boom belangrijk is voor onze cultuur, als de boom zeer bepalend is voor de woonomgeving of een herkenningspunt is, zoals een herdenkingsboom, kunnen wij een vergunning weigeren.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de (voorschriften in) de omgevingsvergunning.

Wij beschermen de bomen zo veel mogelijk, maar we kappen ze ook als dat nodig is. Daarom stelden wij de Bomenverordening 2012 vast. Hierin staan de regels voor het kappen van bomen en een bomenkaart. In het Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019 (pdf, 1 MB) staat omschreven hoe we de regels in Nieuwegein toepassen.

Controleer of u geen andere vergunningen nodig heeft!

De Wet natuurbescherming regelt bescherming van flora en fauna. U bent verplicht om na te gaan of er beschermde dieren, planten, nesten of verblijfsplaatsen zijn. Voor advies van een deskundige, ga naar Netwerk Groene Bureaus

Bij vragen, neem contact op met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 030 of per e-mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.