Kinderopvang en peuteropvang

In Nieuwegein werken ouders, kinder- en peuteropvang, consultatiebureau, scholen, vrijwilligers en de bibliotheek samen aan de taalontwikkeling van kinderen. Peuters kunnen gebruik maken van peuteropvang met voorschoolse educatie.

Bekijk de animatievideo peuteropvang en VVE

Volledig transcript van de video (txt-bestand, 1,21 kB)

Als uw kind moeite heeft met de Nederlandse taal, kan het op het consultatiebureau een indicatie krijgen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De voorschoolse educatie wordt gegeven op de peuteropvang. Kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar oud kunnen hier naartoe. De vroegschoolse educatie wordt gegeven op de basisschool en is voor kinderen vanaf 4 jaar.

Wilt u weten of uw kind VVE kan krijgen? Dat hangt onder andere af van uw opleiding (en van uw partner). En van de inschatting van de arts of jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Petra de Roo, ouderconsulent bij GGDrU, via 030-608 60 86.

Bekijk hier de video over peuteropvang en VVE.

Op de peuteropvang met voorschoolse educatie leren kinderen van 2 tot 4 jaar samen spelen, ontdekken en rekening houden met elkaar. Er werken speciaal opgeleide professionals met speciale taalprogramma’s. Zij besteden veel tijd en aandacht aan voorlezen, spelletjes, tekenen, zingen en bewegen. Als uw kind een indicatie van het consultatiebureau heeft voor VVE, gaat uw kind 4 dagdelen per week naar de peuteropvang. Zonder een indicatie kan uw kind 2 dagdelen deelnemen aan de peuteropvang. De peuteropvang duurt 1 dagdeel (4 uur) per dag en is een goede voorbereiding op de basisschool.

Als ouder kunt u uw kind helpen met het leren van de Nederlandse taal door:

  • Uw kind naar de peuteropvang te brengen.
  • Met uw kind liedjes te zingen en veel te praten.
  • Uw kind elke dag 15 minuten voor te lezen, of iemand te vragen u hierbij te helpen.
  • Naar de bibliotheek De Tweede Verdieping te gaan en daar gratis boekjes te lenen om samen te lezen.
  • Zelf de Nederlandse taal goed leren.
  • Deel te nemen aan activiteiten op de peuteropvang die voor ouders georganiseerd worden.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u via de Belastingdienst een tegemoetkoming aanvragen voor peuter- of kinderopvang. Dit heet kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over kinderopvangtoeslag.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor het aanvragen van KOT? Dan kunt u misschien gebruik maken van de financiële regeling van de gemeente Nieuwegein. Afhankelijk van uw situatie vergoeden wij gedeeltelijke of hele dagen peuteropvang met voorschoolse educatie. Deze vergoeding ontvangt u niet rechtstreeks als ouder, maar ontvangt de opvangorganisatie van de gemeente Nieuwegein. De peuter- of kinderopvangorganisatie kan u hier verder mee helpen. U kunt voor informatie ook altijd contact opnemen met de gemeente Nieuwegein op telefoonnummer 14 030. Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? MOvactor kan u hierbij helpen.

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. U kunt alleen een bijdrage voor de kosten van peuter- of kinderopvang krijgen bij een opvang uit dit register.

In bijna alle wijken in Nieuwegein is er peuteropvang met voorschoolse educatie.

In Batau-Noord biedt de Toverfluit peuteropvang met voorschoolse educatie aan. In alle andere wijken in Nieuwegein biedt KMN Kind en Co peuteropvang met voorschoolse educatie aan.

Locaties voorschoolse educatie in Nieuwegein

Heeft u, uw partner of uw kind lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor niet altijd volledig voor uw kind(eren) zorgen? Of heeft uw kind tijdelijk kinderopvang nodig? En is er niemand in uw omgeving die u kan helpen?

Dan is kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) misschien nodig. WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) kan u mogelijk helpen met een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang

Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan kunt u via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Misschien kunt u daarnaast een extra tegemoetkoming voor kinderopvang krijgen via WIL (Werk en Inkomen Lekstroom).