Peuteropvang en VVE

In de Nieuwegein werken ouders, kinder- en peuteropvang, consultatiebureau, scholen, vrijwilligers en de bibliotheek samen aan de taalontwikkeling van kinderen. Peuters kunnen gebruik maken van peuteropvang met voorschoolse educatie.

Bekijk hieronder de Animatie video peuteropvang en VVE.

Als uw kind moeite heeft met de Nederlandse taal kan het op het consultatiebureau een indicatie krijgen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De voorschoolse educatie wordt gegeven op de peuteropvang. Een kind kan hier naartoe wanneer het tussen de 2,5 en 4 jaar oud is. De vroegschoolse educatie wordt gegeven op de basisschool, kinderen kunnen hier vanaf 4 jaar naartoe.

Wilt u weten of uw kind voor VVE in aanmerking komt? Dat hangt mede af van de vooropleiding van u (en uw partner) en van de inschatting van de arts of jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Petra de Roo, ouderconsulent bij GGDrU, telefoonnummer: 030-608 60 86.

Bekijk hier de video over peuteropvang en VVE.

Op de peuteropvang met voorschoolse educatie leren kinderen van twee tot vier jaar samen spelen, ontdekken en rekening houden met elkaar. Er werken speciaal opgeleide professionals met speciale taalprogramma’s. Veel tijd en aandacht wordt besteed aan voorlezen, spelletjes, tekenen, zingen en bewegen. Als uw kind een indicatie van het consultatiebureau heeft voor VVE gaat uw kind vier dagdelen per week naar de peuteropvang. Zonder een indicatie kan uw kind twee dagdelen deelnemen aan de peuteropvang. De peuteropvang duurt één dagdeel (4 uur) per dag en is een goede voorbereiding op de basisschool.

U kunt als ouder uw kind helpen met het leren van de Nederlandse taal door:

  • Uw kind naar de peuteropvang te brengen.
  • Met uw kind liedjes te zingen en veel te praten.
  • Uw kind elke dag 15 minuten voor te lezen, of iemand te vragen u hierbij te helpen.
  • Naar de bibliotheek De Tweede Verdieping te gaan en daar gratis boekjes te lenen om samen te lezen.
  • Zelf de Nederlandse taal goed leren.
  • Deel te nemen aan activiteiten op de peuteropvang die voor ouders georganiseerd worden.

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u via de Belastingdienst een tegemoetkoming aanvragen voor peuter- of kinderopvang. Dit heet Kinder Opvang Toeslag (KOT). Meer informatie over KOT vindt u op de website van de Belastingdienst.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor het aanvragen van KOT via de Belastingdienst? Dan kunt u misschien gebruik maken van de financiële regeling van de Gemeente Nieuwegein. Afhankelijk van uw situatie vergoeden wij gedeeltelijke of hele dagen peuteropvang met voorschoolse educatie. Deze vergoeding ontvangt u niet rechtstreeks als ouder maar ontvangt de opvangorganisatie van de gemeente Nieuwegein. De peuter- of kinderopvangorganisatie kan u hier verder mee helpen. U kunt voor informatie ook altijd contact opnemen met de Gemeente Nieuwegein op telefoonnummer 14 030. Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? MOvactor kan u hierbij helpen.

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Alleen met een opvang uit dit register is het mogelijk om een bijdrage voor de kosten van peuter- of kinderopvang te ontvangen.

In bijna alle wijken in Nieuwegein kunnen deelnemen aan peuteropvang met voorschoolse educatie.

In Batau Noord biedt de Toverfluit peuteropvang met voorschoolse educatie aan. In alle andere wijken in Nieuwegein biedt KMN Kind en Co peuteropvang met voorschoolse educatie aan.

Download hier de folder Locaties Peuteropvang.

Heeft u, uw partner of uw kind lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor niet altijd volledig voor uw kind(eren) zorgen? Of heeft uw kind tijdelijk kinderopvang nodig? En is er niemand in uw omgeving die u kan helpen?

Dan is kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) misschien nodig. WIL kan u mogelijk helpen met een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang. Voor de voorwaarden en mogelijkheden kunt u kijken op de website van WIL (Werk Inkomen Lekstroom).

Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan kunt u via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. In sommige gevallen kunt u daarnaast een extra tegemoetkoming voor kinderopvang krijgen. Meer informatie hierover leest u op de website van WIL (Werk Inkomen Lekstroom).