Kinderopvang en peuteropvang

In Nieuwegein werken ouders, kinder- en peuteropvang, consultatiebureau, scholen, vrijwilligers en de bibliotheek samen aan de taalontwikkeling van kinderen. Peuters kunnen gebruik maken van peuteropvang met voorschoolse educatie.

Video peuteropvang en VVE bekijken

Volledig transcript van de video (txt-bestand, 1,21 kB)

Als uw kind moeite heeft met de Nederlandse taal, kan het op het consultatiebureau een indicatie krijgen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De voorschoolse educatie wordt gegeven op de peuteropvang. Kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar oud kunnen hier naartoe. De vroegschoolse educatie wordt gegeven op de basisschool en is voor kinderen vanaf 4 jaar.

Wilt u weten of uw kind VVE kan krijgen? Dat hangt onder andere af van uw opleiding (en van uw partner). En van de inschatting van de arts of jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Petra de Roo, ouderconsulent bij GGDrU, via 030-608 60 86.

Bekijk hier de video over peuteropvang en VVE.

Op de peuteropvang met voorschoolse educatie leren kinderen van 2 tot 4 jaar samen spelen, ontdekken en rekening houden met elkaar. Er werken speciaal opgeleide professionals met speciale taalprogramma’s. Zij besteden veel tijd en aandacht aan voorlezen, spelletjes, tekenen, zingen en bewegen. Als uw kind een indicatie van het consultatiebureau heeft voor VVE, gaat uw kind 4 dagdelen per week naar de peuteropvang. Zonder een indicatie kan uw kind 2 dagdelen deelnemen aan de peuteropvang. De peuteropvang duurt 1 dagdeel (4 uur) per dag en is een goede voorbereiding op de basisschool.

Als ouder kunt u uw kind helpen met het leren van de Nederlandse taal door:

  • Uw kind naar de peuteropvang te brengen.
  • Met uw kind liedjes te zingen en veel te praten.
  • Uw kind elke dag 15 minuten voor te lezen, of iemand te vragen u hierbij te helpen.
  • Naar de bibliotheek De Tweede Verdieping te gaan en daar gratis boekjes te lenen om samen te lezen.
  • Zelf de Nederlandse taal goed leren.
  • Deel te nemen aan activiteiten op de peuteropvang die voor ouders georganiseerd worden.

In bijna alle wijken in Nieuwegein is er peuteropvang met voorschoolse educatie.

In Batau-Noord biedt de Toverfluit peuteropvang met voorschoolse educatie aan. In alle andere wijken in Nieuwegein biedt KMN Kind en Co peuteropvang met voorschoolse educatie aan.

Locaties voorschoolse educatie in Nieuwegein

Voor de kosten van peuter- en kinderopvang kunt u misschien een vergoeding krijgen. 

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een vergoeding voor peuter- of kinderopvang van de Belastingdienst. Kijk op Belastingdienst.nl voor de voorwaarden en meer informatie.

Uitkering van WIL

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Misschien kunt u daarnaast een extra vergoeding voor kinderopvang krijgen via WIL (Werk en Inkomen Lekstroom). 

Financiële regeling van de gemeente

Kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de financiële regeling van de gemeente Nieuwegein. Wij vergoeden een deel van de peuteropvang met voorschoolse educatie, of gehele dagen. Dit hangt af van uw situatie. U kunt alleen een vergoeding krijgen bij een opvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

De vergoeding krijgt u niet direct, maar via de peuter- of kinderopvang. Vraag ernaar bij de opvang, zij kunnen u hier verder mee helpen. Voor informatie kunt u ook met de gemeente bellen via 14 030. Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? MOvactor kan u hierbij helpen.

Heeft u, uw partner of uw kind lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor niet altijd volledig voor uw kind(eren) zorgen? Of heeft uw kind tijdelijk kinderopvang nodig? En is er niemand in uw omgeving die u kan helpen?

Dan is kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) misschien nodig. WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) kan u mogelijk helpen met een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang

Een optimale schoolloopbaan voor alle kinderen, van begin tot eind. Zodat zij een diploma halen en succesvol kunnen meedoen in de maatschappij. Dat is wat de gemeente Nieuwegein wil bereiken via het Onderwijskansenbeleid (OKB).

Projecten

De projecten binnen het OKB richten zich op jonge kinderen van 2 tot 13 jaar met een (dreigende) (taal)achterstand. Zij krijgen de kans om hun achterstand te verkleinen of helemaal weg te werken. Voorbeelden van activiteiten zijn de zomerschool, Taalvisite en taallessen door Prago aan de ouders van deze kinderen.

De doelen van het OKB zijn:

  • Ouders meer betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.
  • Meer kwetsbare kinderen bereiken en laten profiteren van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
  • Een betere overgang van de voorschoolse naar de (vroeg)schoolse periode.
  • VVE en peuteropvang blijven verbeteren in een veranderende maatschappij.

Meer informatie

Heeft u vragen, een goed idee of een opmerking over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze educatief gebiedsverbinders:

Floris Velis: floris.velis@educatiefverbinder.nl
Saskia Turk: saskia.turk@educatiefverbinder.nl

Zij zijn ook bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Nieuwegein: 14030.

Bij de overgang van kinderopvang naar basisschool is het belangrijk om informatie over een kind met elkaar te delen. Bent u gastouder of medewerker van een kinderopvang? Maak dan vanaf 1 maart 2021 gebruik van het overdrachtsformulier. U kunt dit formulier invullen als een kind 3,5 jaar oud is.

Het universele overdrachtsformulier is bedoeld voor de basisschool. U bespreekt het formulier eerst met de ouders en verstuurt het, na hun toestemming, naar de school.

Universeel overdrachtsformulier (pdf, 800 kB)

Waarom een overdrachtsformulier?

Dankzij het overdrachtsformulier gaat er geen belangrijke informatie over een kind verloren. Basisscholen gebruiken het bij de intake. De informatie helpt de leerkracht van de school om inzicht te krijgen in wat een kind nodig heeft. In de werkwijze hieronder leest u meer over het formulier en hoe u het gesprek met de ouders kunt aangaan.