Klacht tegen ambtelijk optreden

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over het optreden van een collegelid, een raad- of raadscommissielid of een medewerker van de gemeente Nieuwegein. U kunt dan een (in)formele klacht indienen. Een (in)formele klacht wordt intern opgelost door de direct leidinggevende of - in geval van raad/raadscommissie- of collegeleden - door de burgemeester of een loco-burgemeester. Uw klacht kunt u digitaal, schriftelijk en mondeling indienen.

Indienen klacht tegen ambtelijk optreden

Heeft u klachten over de openbare ruimte, straatverlichting, snoeien, afval etc. dan kunt u dit melden via het formulier Melding Openbare Ruimte

Stuur uw klacht naar:
Gemeente Nieuwegein
ter attentie van college van burgemeester en wethouders
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Uw klacht moet zijn ondertekend en ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • de datum
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

De klachtencoördinator leest uw klacht nauwkeurig en bepaalt of uw klacht in behandeling genomen wordt.

De klachtencoördinator stuurt binnen veertien dagen na ontvangst van de brief een ontvangstbevestiging naar de klager. De klager wordt hierin geïnformeerd over de verdere verloop van de interne klachtenprocedure.
Zo nodig vragen wij om verduidelijking van de klacht.

Bent u niet tevreden over de afhandeling of uitspraak van uw klacht? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman. Op de website leest u hoe u een klacht kunt indienen.