Uw reactie op de visie klimaatadaptatie

Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. De precieze verandering hangt nog van veel factoren af maar de weersomstandigheden in Nederland worden in elk geval extremer. We krijgen te maken met heftigere regenbuien, langere droge periodes, meer en hetere zomerse dagen en nachten. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren investeert gemeente Nieuwegein nu al in een klimaatbestendige inrichting van de stad. Dit heet ‘klimaatadaptatie’ en dit doen we niet alleen maar samen met de partners in de stad en de regio.

We hebben het volgende gedaan: 

  • een visie klimaatadaptatie opgesteld waarmee we zoveel mogelijk willen voorkomen dat de gevolgen van de klimaatverandering voor de thema’s hitte, wateroverlast, droogte en waterveiligheid leiden tot hinder, schade en overlast.
  • een uitvoeringsprogramma gemaakt met daarin onze aanpak voor de komende vier jaar.
  • een inspiratieboek samengesteld met voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen.

Wij nodigen de bewoners en alle andere partijen in de stad uit om een reactie te geven op de visie. De visie en het uitvoeringsprogramma kunt u hierboven downloaden. Het inspiratieboek kunt u hier vinden.
Uw reacties kunt u tot uiterlijk 13 augustus 2018 sturen naar klimaatadaptatie@nieuwegein.nl.
Of per post naar gemeente Nieuwegein, afdeling Ruimtelijk Domein, o.v.v. visie klimaatadaptatie, Postbus 1 3430 AA Nieuwegein.