Leegstandsvergunning

U kunt uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. U hebt dan wel een vergunning nodig. De leegstandwet is van toepassing op:

  • Te koop staande woningen.
  • Huurwoningen die gerenoveerd of gesloopt worden.
  • Gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren.

Stuur het aanvraagformulier naar gemeente@nieuwegein.nl of Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

Voorwaarden

  • De woonruimte staat leeg.
  • U bent de eigenaar of verhuurder.

Extra voorwaarden te koop staande woningen

  • De woonruimte is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd.
  • Voordat het leeg kwam te staan heeft de eigenaar er minimaal 1 jaar gewoond.
  • De woonruimte is nog nooit bewoond geweest (nieuwbouw).
  • Termijn vergunning 5 jaar voor te koop staande woningen, 7 jaar voor huurwoningen die gerenoveerd of gesloopt worden, u krijgt een vergunning voor 2 jaar, deze kan telkens met 1 jaar worden verlengd.
  • 10 jaar voor gebouwen zonder woonbestemming.
VergunningBedrag 2020
Aanvraag leegstandsvergunning€ 143,00

Meer informatie vindt u ook in de voorlichtingsbrochure van de VNG. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Omgevingsloket, 14 030 of mail uw vraag naar: omgevingsloket@nieuwegein.nl.