Leegstandsvergunning

Met een leegstandsvergunning kunt u een leegstaande woning onder voorwaarden tijdelijk verhuren.

Leegstandsvergunning aanvragen

U heeft een vergunning nodig om onder de Leegstandswet te kunnen verhuren. U kunt de vergunning aanvragen via de Rijksoverheid.

De kosten voor het behandelen van de vergunningsaanvraag zijn € 146,60.

Als u een aanvraag doet, dan vragen we u het aanvraagformulier op  te sturen. In het formulier staat welke bijlagen u moet meesturen.

Als u een vergunning aanvraagt, is het proces als volgt.

  • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Het kan dat wij om extra informatie vragen.
  • We beslissen binnen 8 weken. Als dat niet lukt, dan beslissen we binnen een redelijke termijn.
  • U kunt geen bezwaar maken tegen dit besluit.

De gemeente kijkt of uw aanvraag aan de Leegstandswet voldoet. In deze wet staat aan welke voorwaarden u moet voldoen. Bij de werkzaamheden moet worden voldaan aan de vergunning.

Voor meer informatie, neem contact op met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 030. Of stuur een e-mail naar omgevingsloket@nieuwegein.nl.