Leegstandsvergunning

Een leegstandsvergunning maakt het mogelijk om leegstaande woningen onder voorwaarden tijdelijk te kunnen verhuren.

Om onder de Leegstandswet te kunnen verhuren, is een vergunning nodig. De aanvraag voor de vergunning kunt u doen via dit aanvraagformulier.

De kosten voor het behandelen van de vergunningsaanvraag zijn: € 137,30.

Als u een aanvraag doet, dan vragen we u het aanvraagformulier toe te sturen. In het aanvraagformulier staat welke bijlage(n) u moet indienen.

Als u een vergunning aanvraagt dan:

  • ontvangt u van de gemeente binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging;
  • vraagt de gemeente u eventueel om aanvullende gegevens toe te sturen;
  • beslist de gemeente binnen acht weken. Als dat niet lukt dan beslist de gemeente binnen een redelijke termijn.
  • staat er geen bezwaar en beroep tegen dit besluit open.

Als u een vergunningsaanvraag doet, dan toetst de gemeente uw aanvraag aan de Leegstandswet. In deze wet staat vermeld aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de (voorschriften in) de vergunning.

Voor meer informatie, neem contact op met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 030 of per mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.