Declareren

Met het declaratieformulier kunt u de nota's van de werkzaamheden aan uw woning declareren. Op het declaratieformulier vult u in aan wie deze declaratie uitbetaald moet worden. In het algemeen is dit degene van wie u de nota heeft ontvangen (bijvoorbeeld de aannemer). Een aanbetaling door u kan SVn aan u uitbetalen, mits u een betaalbewijs (bijv. kopie bankafschrift) kunt overleggen. Als u het declaratieformulier heeft ingevuld en ondertekend, stuurt u dit samen met een kopie van de factuur en eventueel het betaalbewijs naar gemeente Nieuwegein. Het adres staat bovenaan het declaratieformulier. Gemeente Nieuwegein controleert uw declaratie en stuurt deze door naar SVn. Na goedkeuring van de gemeente, betaalt SVn het bedrag uit. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Na ontvangst en goedkeuring van uw declaratieformulier(en) betaalt SVn declaratie(s) binnen één week aan de aannemer of installateur. Na uitbetaling ontvangt u hiervan een bevestiging.

Als er na alle betalingen nog een bedrag in het bouwkrediet zit, kan het resterende bedrag in mindering gebracht worden op de lening. Stuur daarvoor een mail naar leningenbeheer@svn.nl of vermeld op het laatste declaratieformulier dat u indient, dat u het bouwkrediet daarna wenst te sluiten. Als het sluiten van het bouwkrediet van invloed is op het maandbedrag, ontvangt u ook een bevestiging wat het nieuwe maandbedrag wordt en per wanneer dit ingaat.