Lucht

Een schone lucht is belangrijk. We willen immers gezond kunnen wonen, werken en recreëren in Nieuwegein. De gemeente werkt aan een schone lucht. Omdat de luchtkwaliteit van Nieuwegein in grote mate wordt beïnvloed door de snelwegen en vaarwegen rondom de stad, werken we hierbij intensief samen met andere overheden. We bieden de mogelijkheid om de luchtkwaliteit te bekijken via de luchtkwaliteitskaart.

Luchtkwaliteit in Nieuwegein

Hiervoor verwijzen wij u naar de pagina over luchtkwaliteit op de site van wikipedia.

Luchtverontreiniging is slecht voor uw gezondheid. De risico's hangen af van de mate van de luchtverontreiniging en persoonlijke kenmerken. Groepen die een groter risico lopen zijn onder meer carapatiënten, (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kinderen, sporters en mensen die zwaar lichamelijk werk verrichten in de buitenlucht.

Mogelijke gezondheidsgevolgen zijn:

  • toename van klachten aan de luchtwegen zoals droge keel, hoesten, pijn op de borst en benauwdheid;
  • toename en verergering van astma-aanvallen;
  • duizeligheid en misselijkheid;
  • irritatie aan neus en ogen.

ir. P(eter) van der Wal
telefoon: 030-607 13 64
e-mail: p.vanderwal@nieuwegein.nl