Lucht

Een schone lucht is belangrijk. Want we willen gezond kunnen wonen, werken en recreëren in Nieuwegein. De gemeente werkt aan een schone lucht. Omdat de luchtkwaliteit van Nieuwegein in grote mate wordt beïnvloed door de snelwegen en vaarwegen rondom de stad, werken we hierbij intensief samen met andere overheden. 

Luchtkwaliteit in Nieuwegein

Luchtkwaliteit geeft de mate van luchtvervuiling aan. Bronnen van luchtverontreiniging zijn onder andere de industrie, verkeer en intensieve landbouw. Kijk voor meer informatie op Wikipedia of Rijksoverheid.nl.

Luchtvervuiling is slecht voor uw gezondheid. De risico's hangen af van de mate van de luchtvervuiling en persoonlijke kenmerken. Groepen die een groter risico lopen zijn onder meer carapatiënten, (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kinderen, sporters en mensen die zwaar lichamelijk werk doen in de buitenlucht.

Mogelijke gezondheidsgevolgen zijn:

  • toename van klachten aan de luchtwegen zoals droge keel, hoesten, pijn op de borst en benauwdheid;
  • toename en verergering van astma-aanvallen;
  • duizeligheid en misselijkheid;
  • irritatie aan neus en ogen.

Neem voor meer informatie over de luchtkwaliteit in Nieuwegein contact op met:

Peter van der Wal
Telefoon: 030-607 13 64
E-mail: p.vanderwal@nieuwegein.nl 

Of lees verder: