Luchtkwaliteit in Nieuwegein

De gemeente houdt de luchtkwaliteit daarom al een aantal jaren nauwlettend in de gaten. De resultaten worden jaarlijks in een rapport beschreven dat we na afloop van het kalenderjaar presenteren. In de rechterkolom vindt u de rapportages luchtkwaliteit in Nieuwegein van de afgelopen jaren.

Luchtkwaliteitskaart

Als één van de weinige gemeenten in Nederland biedt Nieuwegein de mogelijkheid om de luchtkwaliteit te bekijken via de luchtkwaliteitkaart. Hierop zijn de berekende concentraties (in de vorm van contouren) weergegeven. Hieronder leest u meer over de berekeningen die we uitvoeren aan de luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteitskaart

  • Via de navigatiebuttons linksboven kunt u de kaart verschuiven en inzoomen/uitzoomen.
  • Bij openen van deze pagina worden gridkaarten en meetpunten stikstofdioxide (NO2) getoond.
  • Via de + rechtsboven kunt u de achtergrond wijzigen en tevens de gridkaarten fijn stof (PM10) tonen.

De luchtkwaliteit (NO2 en PM10) is berekend voor het hele grondgebied van de gemeente. Daarbij zijn alle wegen die een relevante bijdrage leveren - tot 3 kilometer buiten de gemeentegrens - als verspreidingsbron ingevoerd. Op korte afstand van deze wegen is gebruik gemaakt van een fijnmazig grid aan rekenpunten (10x10 meter) en op grotere afstand van een iets grover grid (25x25 meter). De invloed van het verkeer op de lokale luchtkwaliteit wordt hiermee duidelijk inzichtelijk. Ook midden in woonwijken zijn soms verschillen in concentraties te zien; deze worden veroorzaakt door de gebruikte achtergrondconcentraties (grid van 1x1 kilometer).

Met behulp van rekenmodellen kan de gemeente op een snelle en relatief goedkope manier de luchtkwaliteit langs alle drukke wegen in Nieuwegein inzichtelijk maken. De hiervoor gebruikte rekenmodellen zijn goedgekeurd door de rijksoverheid en de uitkomsten worden regelmatig geijkt aan metingen. Het voordeel van berekenen is dat we naast de huidige luchtkwaliteit ook de luchtkwaliteit in de toekomst kunnen voorspellen. Dat is handig want als we nu al inzicht hebben in de knelpunten van de toekomst, kunnen we proberen daarvoor tijdig maatregelen te treffen.

De getoonde gridkaarten zijn indicatief. Aan de kaart kunnen geen rechten ontleend worden.