Roetkaart

De roetconcentraties zijn berekend voor het hele grondgebied van de gemeente. Daarbij zijn alle wegen die een relevante bijdrage leveren - tot 3 kilometer buiten de gemeentegrens - als verspreidingsbron ingevoerd. Op korte afstand van deze wegen is gebruik gemaakt van een fijnmazig grid aan rekenpunten (10x10 meter) en op grotere afstand van een iets grover grid (25x25 meter). De invloed van het verkeer op de lokale luchtkwaliteit wordt hiermee duidelijk inzichtelijk. Ook midden in woonwijken zijn soms verschillen in concentraties te zien; deze worden veroorzaakt door de gebruikte achtergrondconcentraties (grid van 1x1 kilometer).

Open hier de Roetkaart

De getoonde gridkaarten zijn indicatief. Aan de kaart kunnen geen rechten ontleend worden. De gebruikte rekenmethode is nog in ontwikkeling en de gepresenteerde jaargemiddelde concentraties kennen een zekere mate van onzekerheid.