De geschiedenis van Nieuwegein in het kort

Op 1 juli 2021 bestaat de gemeente Nieuwegein 50 jaar. We blikken terug op het ontstaan van onze stad.

Begin jaren '70 was er grote woningnood in de Randstad en in het bijzonder in de regio Utrecht. Daarom besloot het Rijk dat er ten zuiden van de stad Utrecht een nieuw woon/werkgebied moest komen. Op 1 juli 1971 werden de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd en ontstond de nieuwe gemeente Nieuwegein. De groeikern Nieuwegein moest zich ontwikkelen van zo'n 13.000 inwoners (1971) naar ongeveer 50.000 inwoners in 1980.

Er werd flink gebouwd in de jaren '70 en '80. Waar eens koeien graasden in een waterrijk boerenland verrezen moderne, groene woonwijken. Nieuwegein werd een combinatie van stad en platteland met een centrale regiofunctie. Vanaf het eerste begin werd ook veel geïnvesteerd in culturele voorzieningen en sportvoorzieningen.

Cityplaza

Het enige dat ontbrak was een echt stadshart. Daarvoor werd in 1974 de eerst paal geslagen, precies tussen de twee dorpskernen van Jutphaas en Vreeswijk in. In september 1985 was het dan zover en werd Cityplaza officieel geopend. Een modern winkelcentrum met een compleet winkelaanbod dat nog steeds niet alleen bezoekers uit Nieuwegein trekt, maar ook uit de omliggende gemeenten. De tijd daarna bleef de stad werken aan een eigen identiteit. Na ruim 20 jaar was de groeikern Nieuwegein af. Voortaan ging Nieuwegein door als volwaardige, middelgrote, 'gewone' stad.

Logistieke hotspot

Door de centrale ligging, op een kruispunt van auto- en waterwegen, was en is Nieuwegein een ideale handelsplaats. Inmiddels zijn veel sectoren vertegenwoordigd op onze bedrijventerreinen. Dienstverlening, opslag en distributie springen er wel uit. Niet voor niets is Nieuwegein uitgeroepen tot logistieke hotspot!

Nieuwegein is een fijne woonstad voor jong en oud. En dat willen Nieuwegeiners ook in de toekomst zo houden. Onze stad telt nu meer dan 63.000 inwoners. Nieuwe ontwikkelingen blijven daarom belangrijk. De planning voor woningbouw krijgt de volle aandacht, maar ook de voorzieningen die daarbij horen op het gebied van mobiliteit, natuur, cultuur en sport. Daarnaast blijven we zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Zodat Nieuwegein aantrekkelijk blijft voor bedrijven om zich hier te vestigen. Wist u dat Nieuwegeinse bedrijven en organisaties anno 2020 meer dan 46.000 arbeidsplaatsen bieden? Een derde daarvan wordt ingevuld door inwoners van onze stad.

Zo blijft Nieuwegein voor jong en oud prettig om te wonen en te werken. Die toekomst zit dus wel snor!

Wilt u nog meer weten over de geschiedenis van Nieuwegein, kijk dan eens op de pagina Geschiedenis van Nieuwegein en op de historische Canon van Nieuwegein.