Maaien in de gemeente

Het aantal insecten neemt al jaren drastisch af. Eén van de redenen is dat er niet genoeg voedsel voor ze is. Om de natuur een handje te helpen doet de gemeente Nieuwegein mee met het initiatief ‘Maai Mei Niet’ van stichting Steenbreek. En daarnaast zet de gemeente nog een extra stap om de biodiversiteit versterken. Van april t/m juni zal de gemeente op 5 proeflocaties in de stad een ander maaibeleid voeren. Lees hieronder meer over beide initiatieven.

Het aantal insecten neemt al jaren drastisch af. Eén van de redenen is dat er niet genoeg voedsel voor ze is. Om de natuur een handje te helpen doet de gemeente Nieuwegein mee met het initiatief ‘Maai Mei Niet’ van stichting Steenbreek. Dit houdt in dat we in de maand mei waar het mogelijk is, niet zullen maaien om vlinders, vogels, bijen en andere insecten weer een plek te geven in onze groene leefomgeving. Veldjes die als recreatief gras (trapvelden en rondom speeltoestellen) worden gebruikt, worden wel gemaaid. Ook uitzichthoeken worden wel gemaaid om verkeersonveilige situaties te voorkomen.

Anders Maaien

Naast het initiatief Maai Mei Niet, gaat de gemeente nog een stap verder. Van april t/m juni voert de gemeente ook de pilot Anders Maaien uit. Met deze pilot wordt op 5 locaties in de stad anders gemaaid dan u gewend bent. Dit betekent dat u op sommige plekken hoger gras zult zien, met veel kruiden en bloemen. Door het gras gefaseerd of in delen te maaien voor een langere periode dan alleen in mei, zorgen we ervoor dat in deze periode extra voedsel is voor bijen en andere insecten. Daarnaast geven we klaversoorten en bloemen meer kans om te bloeien en bieden we daardoor meer voeding en schuil- en broedplaatsen voor vogels, insecten en andere dieren. Vanaf april worden de 5 proeflocaties niet meer in zijn geheel gemaaid. Lees het volledige artikel over Anders Maaien hieronder.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u ook de planten en dieren een handje helpen en op die manier bijdragen aan de biodiversiteit? Maai dan uw gazon (deels) niet en creëer zo extra voedsel. Dit geldt niet alleen voor de maand mei, maar ook tijdens de andere maanden van het jaar.

Hieronder ziet u de locaties van Maai Mei Niet.

Bovenstaande groene locaties worden wel gemaaid tijdens de Maai Mei Niet campagne. Dit betreffen voornamelijk speelvelden.

Om meer kansen te bieden voor de natuur in Nieuwegein, gaat de gemeente samen met aannemer Van Wijk Groenvoorziening een pilot uitvoeren. Hierbij wordt er van april t/m juni op 5 locaties anders gemaaid dan u gewend bent. Dit betekent dat u op sommige plekken hoger gras zult zien, met veel kruiden en bloemen.

Anders Maaien

Tijdens de pilot is op deze locaties goed te zien dat de gemeente anders maait. Door het gras gefaseerd of in delen te maaien, geven we klaversoorten en bloemen meer kans om te bloeien en bieden we daardoor meer voeding en schuil- en broedplaatsen voor vogels, insecten en andere dieren. Vanaf april worden de vijf proeflocaties niet meer in zijn geheel gemaaid.

Gefaseerd maaien houdt in dat je bij een maaibeurt de helft of een derde van een veld bewust overslaat, bijvoorbeeld door de buitenste rand wel te maaien en het middelste gedeelte niet. Door het gras op die plekken te laten staan biedt je lokale kruiden de kans om volledig tot bloei te komen en als voeding te dienen voor bijvoorbeeld bijen of vlinders. Ook hebben deze kwetsbare soorten dan meer rust- en schuilplaatsen. Bij het kiezen van de proeflocaties is rekening gehouden met veilig gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij zichtlijnen of speeltuinen.

Voordelen

We spreiden de periode dat er anders wordt gemaaid waardoor flora en fauna hier langere tijd profijt van hebben. Bovendien bieden we structureel meer overlevingskansen voor kwetsbare dieren, zoals sommige vlindersoorten die niet zo ver kunnen vliegen om voldoende voeding te krijgen. Door gefaseerd te maaien zorgen we dat vogels, insecten en andere dieren voldoende plek hebben om zich te verplaatsen, te schuilen, zich voort te planten en voedsel te verzamelen. Dat is goed voor de natuur en uiteindelijk ook voor de mens!