Gemeente Nieuwegein tekent mee in nieuwe woondeal voor meer én betaalbare woningen

Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Dit is afgesproken in woondeals voor de regio’s U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten), Amersfoort en Foodvalley. Op 13 maart zette minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, samen met alle deelnemende partijen, zijn handtekening onder de woondeals. Wethouder Marieke Schouten tekende de woondeal namens de gemeente Nieuwegein.

De woondeals bevatten afspraken over waar deze woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar deze woningen in vallen. Ook zijn wederzijdse afspraken opgenomen; de randvoorwaarden om de woningen (betaalbaar) te realiseren moeten namelijk op orde zijn. Met de ondertekening van de woondeals spreken partijen uit zich in te spannen om de afspraken uit te voeren en gezamenlijk te werken aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige regio. 

Betaalbare woningen

De huizenprijzen in onze regio zijn hoger dan het landelijk gemiddelde en uit onderzoek blijkt dat vooral de betaalbare koopwoning ontbreekt. Daarnaast zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning hoog, gemiddeld 11 jaar. Dit treft niet alleen de mensen die een huis zoeken, maar ook onze regio als geheel. Want we willen jonge, getalenteerde mensen blijven aantrekken en tegelijkertijd de langer thuiswonende senioren passende huisvesting bieden. 

In de woondeals zijn daarom ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat er vanaf 2025 twee derde van de woningen die gebouwd worden, in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 808,- per maand), middenhuurwoningen (tot € 1.026,- per maand) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000,-). Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen gaat door corporaties gebouwd worden. 

Knelpunten aanpakken

De haalbaarheid van de afspraken is van diverse randvoorwaarden afhankelijk. Om de woningbouw mogelijk te maken is afgesproken dat Rijk, provincies, gemeenten en corporaties blijven investeren in betere mobiliteit en groen en kijken wat iedereen financieel kan bijdragen. Daarnaast wordt ingezet op het versnellen van planprocessen, wordt gekeken of gemeenten meer grip kunnen krijgen op grondposities en worden het stikstofprobleem en de energie-infrastructuur boven aan de agenda gezet. 

Verder wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor capaciteitstekorten en wordt onderzocht hoe ook op lange termijn gebiedsontwikkeling structureel betaald kan worden. Tenslotte is benadrukt dat naast het bouwen van betaalbare woningen het ook belangrijk is dat de betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van de bestaande woonvoorraad op orde blijft/komt. 

Bouwen aan een gezond, groen, duurzaam en veilig Nieuwegein

Wethouder Marieke Schouten van de gemeente Nieuwegein geeft aan dat de nieuwe woondeal kansen biedt. “In Nieuwegein is de behoefte aan betaalbare huizen en sociale woningen voor bijvoorbeeld jongvolwassenen en ouderen groot. Wij vinden het daarbij belangrijk dat Nieuwegein leefbaar blijft voor onze huidige en toekomstige inwoners. Huizen bouwen is ook bouwen aan gemeenschappen.” 

Daarom wil Nieuwegein bewust bouwen aan een gezonde, groene, duurzame en veilige stad, vertelt Schouten. “Wij hebben daar hulp van het Rijk bij nodig. Met deze woondeal willen we inzetten op gezond wonen, duurzame mobiliteit en toegankelijkheid. We werken daarbij samen met corporaties, met de provincie en het Rijk. We werken ook aan flexwonen, waar eerder al provinciale afspraken over zijn gemaakt. Met onze gemeenteraad bespreken we de kaders van ‘Groei van de stad’ en deze zullen in de woonopgave leidend zijn.”

De bijdrage van Nieuwegein aan de woondeal is zo’n 5100 woningen, die in onder meer City en Rijnhuizen worden gebouwd. In de komende maanden wordt gewerkt aan het programma Wonen om de ambities concreet te maken. De gemeente nodigt in die periode inwoners van Nieuwegein uit om mee te denken.