Koopovereenkomst Middenblok getekend: ontwikkelende bouwer Trebbe mag van start

De ontwikkeling van woningbouw voor het ‘Middenblok’ in de wijk Hoog Zandveld in Nieuwegein kan officieel van start gaan. Op 14 juli tekenden ontwikkelende bouwer Trebbe en gemeente Nieuwegein een koopovereenkomst voor de grond. Met het nemen van deze stap kan de bouw verder worden voorbereid en staan er over 2 jaar 50 nieuwe huur- en koopwoningen in de wijk.

Lotus – Het groene collectief

Trebbe bouwt op de locatie haar plan ‘Lotus – Het groene collectief’, naar een ontwerp van Klunder Architecten en LAP Landscape & Urban Design. Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening Marieke Schouten is er trots op dat er duurzaam wordt gebouwd én dat er straks duurzaam gewoond gaat worden. De woningen worden bijvoorbeeld volledig natuurinclusief en klimaatadaptief. Hein Trebbe jr., directeur bij Trebbe: “Lotus - Het groene collectief wordt een gezonde en groene leefomgeving waar ontmoeting centraal staat. Dankzij wandelpaden, een groene ontmoetingsruimte met terras en een tiny forest voegen we woningen én natuur toe aan Nieuwegein.”

Inspiratie

Verder wordt er bij de bouw en de aanpak ervan zorgvuldig omgegaan met omwonenden. Overlast wordt zoveel als mogelijk voorkomen. Marieke Schouten: “We zien de ontwikkeling van deze locatie door Trebbe met vertrouwen tegemoet. Hun duurzame plan en de wijze waarop ze het contact met de buurt willen houden is een inspiratie voor andere projecten.”

Buurt positief over plannen

Ook de omwonenden van het Middenblok zijn enthousiast over de plannen. Op de bewonersavond van 21 juni jongstleden sloten ruim 50 omwonenden aan om kennis te maken met Trebbe en de plannen aandachtig te bestuderen. Positief werd gereageerd op de geplande bouwroute via de Lupinestraat. Ook werd al meteen interesse getoond in het huren of kopen van de toekomstige woningen.

Bouwplanning

Met het tekenen van het koopcontract wordt de bouw verder voorbereid, met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Trebbe wil in de eerste helft van 2023 met de bouw beginnen. Een jaar later is de ontwikkeling van het Middenblok dan klaar.

Duurzaam bouwen

Bij de plannen voor het Middenblok staat duurzaamheid centraal. Dit past in de lange termijn visie van alle betrokken partijen: zowel de gemeente Nieuwegein als Trebbe tekenen na de zomer het convenant Duurzame Woningbouw, een initiatief van de provincie Utrecht. Met dit convenant spreken betrokken partijen de intentie uit om woningen te bouwen volgens duurzame en toekomstbestendige normen.