Burgemeester, gemeentesecretaris en wethouders

Nieuw college van burgemeester en wethouders Nieuwegein

Nieuwegein heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders (B&W). Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Nieuwegein. De gemeenteraad heeft op maandagavond 20 juni de nieuwe wethouders beëdigd, dit zijn Marieke Schouten (GroenLinks), Ellie Eggengoor (VVD), Guido Bamberg (PvdA) en John van Engelen (Lokale Vernieuwing). Samen met burgemeester Frans Backhuijs vormen zij de komende 4 jaar het college van de gemeente, ondersteund door de gemeentesecretaris Ellie Liebregts.

Onder het credo ‘Meer voor elkaar’ zal het nieuwe college zich de aankomende periode bezighouden met onderwerpen zoals wonen, klimaat, armoede en ongelijkheid. Het college wil van Nieuwegein een groene, gezonde, aantrekkelijke stad maken waar iedereen kan en mag meedoen.

In Nieuwegein zijn we er ‘meer voor elkaar’ én willen we de komende vier jaar samen nog ‘meer voor elkaar’ krijgen. Het vorige college en gemeenteraad hebben een goede basis gelegd. Dit wordt de aankomende vier jaar versterkt. Daarnaast investeert het nieuwe college extra in dat wat nodig is om Nieuwegein toekomstbestendig te maken. Dit doen we samen met de inwoners van Nieuwegein en maatschappelijke partners.

Portefeuilleverdeling

Frans Backhuijs (Burgemeester)

Openbare orde en veiligheid • Toezicht en integrale handhaving • Dienstverlening, ICT/I-strategie, informatiebeleid en archief • Vergunningverlening evenementen • Communicatie en inwonersparticipatie • Externe betrekkingen • Onderzoek en statistiek

Marieke Schouten (GroenLinks)

Wonen en ruimtelijke ordening • City en Rijnhuizen • Welzijn • Internationalisering en Europa • Inclusiviteit • Gezondheid • Energietransitie en duurzaamheid • Klimaat

Wijkwethouder Batau Zuid en Doorslag

Ellie Eggengoor (VVD)

Economie • Werk en inkomen • Duurzaamheid bedrijventerreinen • Mobiliteit • Parkeren • Financiën • A12 zone • Stichting Binnenstadsmanagement

Wijkwethouder (Hoog) Zandveld & Lekboulevard, Rijnhuizen, Vreeswijk

Guido Bamberg (PvdA)

Jeugd • Betere Buurten • Armoedebeleid • Coördinatie laaggeletterdheid • Wmo • Grondbedrijf • Maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting

Wijkwethouder Batau Noord, Fokkesteeg, Zuilenstein-Huis de Geer-Blokhoeve

 John van Engelen (Lokale Vernieuwing)

Cultuur, recreatie en evenementen • Sport • Onderwijs • Integratie statushouders/vluchtelingen • Openbaar domein • Dierenwelzijn • Personeel en organisatie • Sterke Lekdijk

Wijkwethouder Binnenstad & Merwestein, Galecop, Jutphaas-Wijkersloot