screenshot homepage www.nieuwegein.nl

Vernieuwde website

De gemeente heeft een nieuwe website. Met de vernieuwing en verbetering van de website www.nieuwegein.nl zet de gemeente een belangrijke stap in digitale dienstverlening. De nieuwe website oogt overzichtelijker, maar belangrijker is dat de digitale toegankelijkheid is verbeterd.

Toegankelijkheid

We willen graag dat onze websites toegankelijk zijn voor alle doelgroepen: jong of oud, vitaal of met een beperking, digitaal vaardig of minder digitaal vaardig. De nieuwe website voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan de toegankelijkheid van de website, zodat deze voor iedere bezoeker makkelijk leesbaar is.

Heeft u tips of suggesties? Deel deze met ons via gemeente@nieuwegein.nl.