Volgende stap in onderzoek betere bereikbaarheid regio Utrecht

Notitie Reikwijdte en Detailniveau OV en Wonen Regio Utrecht vrij voor inspraak

U Ned - een samenwerking van overheden - onderzoekt hoe we het OV-systeem in het zuidwestelijke- en oostelijke deel van de stad Utrecht en in het noordelijke deel van Nieuwegein kunnen verbeteren. Nadat eerder een aantal mogelijke kansrijke oplossingen in beeld zijn gebracht, gaat het onderzoek nu een nieuwe fase in. Daarom geeft het Ministerie van Infrastructuur & Milieu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) OV en Wonen vrij voor inspraak van dinsdag 16 mei tot en met maandag 26 juni 2023. Dat betekent dat je als inwoner en reiziger je mening kunt geven over of we de juiste effecten onderzoeken én of de wijze van onderzoeken juist is. Ben je benieuwd naar de oplossingen die we als Rijk, provincie en gemeenten onderzoeken? Wil je een reactie geven over het verdere onderzoek? Kom dan in juni naar een van de drie informatiebijeenkomsten of lees meer en reageer via de website www.platformparticipatie.nl/ovenwonenutrecht.

Goed bereikbare nieuwe en bestaande woon- en werkgebieden 

De regio Utrecht heeft een opgave op het gebied van bereikbaarheid en woningbouw. De vele woningen en werklocaties die erbij komen in Nieuwegein (zoals City, Rijnhuizen en de A12 zone) en Utrecht Zuidwest maken dat het huidige OV-systeem niet meer voldoet. Omdat deze woningen vaak minder ruimte voor de auto krijgen, gaan de toekomstige bewoners meer gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarnaast is voor deze (toekomstige) inwoners een aantrekkelijke en snelle verbinding tussen Nieuwegein en Utrecht van het grootste belang. Voor zowel korte, middellange als lange termijn werken we als overheden samen aan verbeteringen.

Het onderzoek

Rijk, provincie en gemeenten hebben in de afgelopen jaren gezamenlijk een groot aantal maatregelen onderzocht op realiseerbaarheid en effectiviteit. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat er meerdere kansrijke oplossingen zijn: vijf maatregelen gaan we verder onderzoeken. Wat en hoe we dat doen is opgenomen in een uitgebreide, meer technische notitie, de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

De 5 mogelijke maatregelen

  • Een mogelijk nieuwe (deels ondergrondse) tramverbinding, de “Merwedelijn”, voor onder andere het bereikbaar maken van het nieuwe woon- en werkgebied A12 zone. Het idee is dat deze tramverbinding in Nieuwegein en IJsselstein deels op de huidige tramlijn (SUNIJ) gaat rijden.
  • Afhankelijk van hoe de mogelijke Merwedelijn er precies uit komt te zien, kijken we of de tramlijn langs Kanaleneiland verlegd kan worden naar Papendorp. In het onderzoek noemen we dit de Papendorplijn.
  • De bestaande Tramlijn 22 vaker laten rijden in de spits voor de grote reizigersgroepen van en naar Utrecht Science Park. 
  • De aanleg van een mogelijke tweede busbaan op het Utrecht Science Park zodat de bussen (en trams) elkaar op de Heidelberglaan minder in de weg zitten.
  • Doorstromingsmaatregelen voor de Waterlinieweg om te kijken hoe we bussen sneller en makkelijker kunnen laten doorrijden.

Waarom reageren?

Als inwoner en reiziger kun je je mening geven over hoe we ons onderzoek doen. Je kunt bijvoorbeeld in de buurt wonen van een mogelijk nieuwe OV-lijn en je wilt hier wellicht graag gebruik van maken of je wilt zo weinig mogelijk overlast. Of je maakt je juist zorgen dat de afstand naar een halte te ver wordt of je wilt juist een hogere frequentie. Als je het belangrijk vindt dat dit soort zaken worden meegenomen in het onderzoek, kun je dat in deze fase aangeven.

Meer informatie

Wil je je laten informeren over wat en hoe er wordt onderzocht, bezoek dan in juni een van de informatiebijeenkomsten:

Inloopavonden

  • Dinsdag 6 juni, Vechtclub XL, Europalaan 2B te Utrecht (per OV: halte Lanslaan of Balijebrug).
  • Donderdag 15 juni, Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101 te Utrecht (per OV: halte Rijnsweerd Noord)


Tussen 17 en 20 uur kun je op elk gewenst moment binnenlopen en met medewerkers van de gemeenten Utrecht & Nieuwegein, provincie Utrecht en het Rijk in gesprek gaan. De avond kent geen vast begin of einde. We geven dan een toelichting op de plannen. Je kunt vragen stellen of je mening geven. Ook kun je tijdens de bijeenkomst mondeling een zienswijze indienen bij de aanwezige notulist.

Online informatieavond

  • Op dinsdag 13 juni organiseren wij een digitale informatieavond van 20 tot 21 uur. Via www.programma-uned.nl/ov-en-wonen kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan tot en met donderdag 8 juni.

Officiële reactie geven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Je kunt op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau een reactie geven. In officiële termen heet dat het indienen van een zienswijze. Op deze website van de Rijksoverheid lees je hoe je dit doet.
 
Meer informatie over de MIRT-verkenning OV en Wonen Regio Utrecht vind je op www.programma-uned.nl/ov-en-wonen.