Voornemen tot aangaan huurovereenkomst Atrium

De gemeente Nieuwegein (‘de gemeente’) heeft het voornemen om huurovereenkomsten te sluiten met betrekking tot kantoorruimte binnen het Atrium in het Stadshuis te Nieuwegein. Naar het oordeel van de gemeente zijn de beoogde huurders de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor deze verhuur.

Motivering

 1. De gemeente is voornemens een huurovereenkomst te sluiten met de beoogde huurder de Bibliotheek (de Tweede Verdieping). Deze bestaat uit de verhuur van een open ruimte, kantoor/werkruimtes, vergaderruimte en archief. De Bibliotheek is een stichting die vrij verkeer van informatie bevordert en is een centrum voor educatie, informatie, kennis en cultuur. De Bibliotheek is de enige organisatie op dit vlak. Daarnaast is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek voor alle inwoners van Nieuwegein, het is gewenst om de Bibliotheek een centrale en goed bereikbare plek te geven binnen het Stadshuis.
 2. De gemeente is voornemens een huurovereenkomst te sluiten met de beoogde huurder Stichting MOvactor. 
  Deze bestaat uit de verhuur van kantoorruimte en werkruimte/vergaderruimte. Stichting MOvactor is een lokale welzijnsorganisatie in Nieuwegein die zich actief inzet voor de leefbaarheid in wijken en buurten. Stichting MOvactor stimuleert sociale samenhang, participatie van bewoners (‘meedenken, mee beslissen en meedoen’) en geeft informatie, advies en ondersteuning. MOvactor stimuleert en ondersteunt mensen, zowel individueel als groepsgewijs en bevordert dat jong en oud zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, elkaar steunen en een bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Hierdoor draagt MOvactor bij aan zelfstandigheid, zelf- en samenredzaamheid.
  MOvactor werkt daarbij nauw samen met (bewoners)organisaties en zal binnen het Atrium ook op meerdere vlakken samenwerken met de WIL. Gelet op bovenstaande is Stichting MOvactor een noodzakelijke aanwezige voor het behalen van de maatschappelijke doelstellingen binnen het Stadshuis.
 3. De gemeente is voornemens een huurovereenkomst te sluiten met de beoogde huurder de regionale uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Deze bestaat uit de verhuur van kantoorruimte en werkruimte/vergaderruimte. De Wil is een regionale organisatie voor werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening voor Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Lopik.
  De WIL verstrekt bijstandsuitkeringen aan mensen die het écht nodig hebben en begeleidt hen naar werk, betaald of onbetaald waarbij regelmatig wordt samengewerkt met MOvactor. Daarnaast biedt WIL hulp bij schulden en financiële ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. Met als doel mensen zo snel mogelijk vooruit te laten komen op eigen kracht. De Wil is de enige organisatie op dit vlak.
 4. De gemeente is voornemens een huurovereenkomst te sluiten met de beoogde huurder de GGD Nieuwegein.  Deze bestaat uit de verhuur van werkruimte. De GGD beschermt en bevordert de gezondheid van inwoners, middels gezondheidsonderzoeken, vaccineren, fungeren als consultatiebureau en het adviseren van de gemeente over het gezondheidsbeleid.

Voor voornoemde voorgenomen huurovereenkomsten geldt dat de gemeente de betreffende ruimtes uitsluitend wenst te verhuren aan partijen die (onder meer):

 • Een maatschappelijke organisatie zijn die werkzaamheden uitvoert ten dienste van inwoners;
 • Affiniteit hebben met elkaar en waar nodig samenwerken en hun krachten bundelen;
 • Thema’s centraal hebben staan die aansluiten bij de maatschappelijke vraagstukken van de gemeente op het gebied van gezondheid en leefstijl, werk en participatie en (informele)educatie en tevens de kennis en kunde hebben om de bijbehorende werkzaamheden uit te voeren.

Naar het oordeel van de gemeente zijn de beoogde huurders op grond van de voorgaande objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor de voorgenomen verhuur van de betreffende ruimtes.