Veel ondernemers willen zelf oliebollen bakken en deze rond de oud en nieuw verkopen. In dit artikel informeren we u over de regels waar u mee te maken krijgt.

Als u oliebollen buiten wilt bakken en verkopen, dan moet u een vergunning aanvragen. Deze vergunning moet voor 1 december zijn ingediend. Daarbij moet u een plattegrond toevoegen waarop staat aangeven waar u precies gaat staan. De aanvraag kunt u via onderstaande knop indienen.

Indienen aanvraag oliebollenverkoop

De standplaats mag maximaal 28 m² zijn. De situatie moet dit echter wel toelaten en de veiligheid moet gegarandeerd zijn. U mag maximaal 12 dagen een tijdelijke standplaats innemen.

 

 

Bakken is onder voorwaarden toegestaan.

De leges voor een tijdelijke standplaats bedragen € 82,70 voor één dag en € 124,00 voor meerdere dagen, tot een maximum van 12 dagen. Daarnaast bent u precariobelasting verschuldigd van € 0,63 per m² per dag indien u op grond van de gemeente staat.