Veel ondernemers willen zelf oliebollen bakken en/of verkopen tegen het einde van het jaar. In dit artikel informeren we u over de regels waar u mee te maken krijgt.

Als u oliebollen buiten wilt bakken en/of verkopen, dan dient u een vergunning aan te vragen. Deze vergunning moet vóór 9 november 2018 zijn ingediend. Daarbij dient u een plattegrond en een afbeelding (foto) toe te voegen waarop staat aangegeven waar u precies gaat staan en waarmee.

In verband met gewijzigde regelgeving ten aanzien van de brandveiligheid verzoeken wij u de instructie onder bakken goed door te lezen voordat u de vergunning indient.

Indienen aanvraag oliebollenverkoop

De standplaats mag maximaal 28 m² zijn. De situatie moet dit echter wel toelaten en de veiligheid moet gegarandeerd zijn. U mag maximaal 12 dagen een tijdelijke standplaats innemen.

 

 

Sinds 1 januari 2018 is er veranderde wetgeving. Er gelden op dit moment strengere veiligheidsafstanden.

  • Frituurt u op elektriciteit, dan dient u 2 meter afstand tot de geven in acht te nemen.
  • Frituurt u op gas, dan dient u 5 meter afstand tot de gevel in acht te nemen.

Houdt u hierbij rekening mee als u uw aanvraag indient.

De leges voor een tijdelijke standplaats bedragen € 86,60 voor één dag en € 129,80 voor meerdere dagen, tot een maximum van 12 dagen. Daarnaast bent u precariobelasting verschuldigd van € 0,66 per m² per dag indien u op grond van de gemeente staat.